Mis on ATV ja kuidas seda eesti keeles nimetada?

Tiina Paet

Vaatame kõigepealt näiteid:

Visnapuu sõnul on keskkonnainspektorid viimasel ajal teisigi sõidukeid saanud. Detsembri lõpus saadi juurde üks ATV ja kaks Suzuki maastikuautot. (Võrumaa Teataja 08.01.2004)

„Nüüd on ju palju paremaid looduses liikumise sõidukeid, ilmselt ostame talle ATV,” lubas Vitsut. ATV on neljarattaline maastikumootorratas. (Postimees 15.04.2003)

Ingliskeelne lühend ATV tuleb sõnadest all terrain vehicle (sõna-sõnalt: iga maastiku sõiduk) ja tähistab kolme- või neljarattalist sõidukit, mis tuleb toime raskesti läbitaval maastikul – kõrbeliival, metsas ja soos. Samuti saab talle külge haakida nt põllutööriistu, lumesahka või muruniidukit. Eestis kasutatakse seda sõidukit ka lõbusõitudeks. Internetis kuulutavad kümned turismifirmad, et korraldavad Eestimaa kaunis looduses ATV-safareid. Peale ATV on kõne all olevat sõiduriista nimetatud ka kõikjal­sõitjaks, minitraktoriks, motomaasturiks, maastikumootorrattaks ja isegi kulguriks. (Samuti on silma jäänud track, tracker, ranna-buggy.)

Soome keeles on see sõiduriist saanud nimeks mönkijä, mis tuleb verbist mönkiä ’komberdada, ukerdada, roomata’ („Suomen kielen perussanakirja”. 2. osa. Helsinki, 1992). Selle sõna eesti vasteks on „Soome-eesti suursõnaraamat” (Tallinn-Helsinki, 2003) andnud maastikumootorratas.

Et see sõiduk on meilgi juba üsna tavaliseks saanud, on inglise lühendi ATV kõrvale vaja ka eestikeelset nimetust. Tiiu Erelt ja Heido Ots on pakkunud võõrlühendi ATV vasteks liitsõna maastikukulgur (telefoniarutelu veebruaris 2004). Põhisõna näitab siin liikumisviisi, täiendsõna aga kasutuskohta.

Sõna kulgur on tuletanud Henno Meriste (vt Tiiu Erelt, Rein Kull, Henno Meriste „Uudis- ja unarsõnu”. Tallinn, 1985) ja see pärineb 17. novembrist 1970, kui Kuule toimetati iseliikuv kuuaparaat (vene луноход) ning tekkis vajadus selle sõna järele eesti keeles. „Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999” annab kulguri tähenduseks liikuraparaat ja liitsõnanäideteks teiste hulgas: kuukulgur, sookulgur. Kui kuukulgur liigub kuul ja sookulgur soos, siis maastikukulgur igasugusel maastikul (võrdle maastikuauto).

Kes kasutab aga suurtähtlühendit ATV, peab meeles pidama, et suurtähtlühend kirjutatakse järgneva sõnaga kokku, nagu näiteks ATV-matk (ja mitte safari, mis on õieti jahi- või uurimisretk Aafrika sisemaale):

Eelmisel aastal käisin lastega ATV-matkal, sõitsime 350 km .. (Postimees 31.05.2003)

Oma Keel 2004, nr 1