Vahetame aastakümne, aastasaja, aastatuhande

Tiiu Erelt

Seda vahetust tunneme ka keelekasutuses. On lõppenud (lõppemas) XX sajandi üheksakümnendad aastad ehk viimane kümnend ehk lõppkümnend, alanud (algamas) XXI sajandi esimene kümnend ehk alguskümnend. Alles kolmandast aastakümnest alates saame taas rääkida kahekümnendaist, kolmekümnendaist jne aastaist. Lõppenud (lõppev) aastasada on teise aastatuhande lõppsajand, mille asemele astub uue aastatuhande algussajand.

Aastatuhande vahetusel on oluline ehk seegi teadmine, et eesti keeles on kõrvuti liitsõnareaga aastakümme — aastasada — aastatuhat olemas tuletised kümnend ja sajand, ei ole aga mingit tuhandend, vaid ikka ainult tuhat. Ladina keeles on aastatuhat millennium — kokku pandud osadest mille = tuhat, annus = aasta ja ium-liide. (Nii et kuidagi ei saa kirjutada seda sõna kujul {mileenium}, nagu paraku näha on olnud.) Millennium oli 1999. aasta moesõna, millest toitusid pikka aega nii ajakirjandus, kohutades rahvast millenniumivea ehk -sündroomiga, kui ka reklaam, kus millennium sai aastatuhandepeo tähenduse. Pakuti küll millenniumireise, küll millenniumikleite, -veine ja -kalkuneid. Nüüd on nii millenniumijoovastus kui ka -ängistus seks korraks möödas, 2000. aasta esimesel poolel on sõna kasutus vähene, aga küll ta aasta lõpu lähenedes jälle välja ilmub. Praegu tüdime tast, kuid tulevikus võivad millenniumi kõla ning möödunud millenniumiaskel ja -palavik nostalgitsema panna.

Tavamõtlemise järgi on kümnendeid vahetatud aastaarvudest vastuvaatavate numbrite järgi: 1970 sealt paistva numbriga 7 tähendas seitsmekümnendate aastate algust, aasta 2000 saabumine tähendaks uut kümnendit (2000—2009), sajandit (2000—2099) ja tuhandet (2000—2999). Matemaatiline järelemõtlemine teeb selleks tähtsaks vahetuspunktiks 2001. aasta saabumisaja: esimene kümnend 2001—2010, XXI sajand 2001—2100, teine aastatuhat 2001—3000.

Need kaks mõtlemisviisi on paratamatult kõrvuti olemas, nagu jäävad alatiseks kõrvu tavamõtlemine ja teaduslik mõtlemine. Kollisioonide vältimiseks tuleks olla ettevaatlik, rääkides eelmise sajandi viimasest ja uue sajandi esimesest aastast jms, ning öelda täpsust nõudvates kohtades aastaarv: 1999. aasta lõpus, 2000. a lõpus, 2000. aastast alates, 2001. aastast alates.

2000. aasta (kahetuhandes aasta) toob kaasa esialgu võõrad kuupäevanumbrid: tema esimene juuni on 1.6.00 või 01.06.00 või 1.6.2000. Harjumisajaks selgeim paistab olevat neist viimane, kus on uue aastaarvu kõik numbrid 1.6.2000. Ei saa silmi kinni pigistada sellegi ees, et on valdkondi, kus kuupäeva märkimisel kasutatakse pöördjärjestust: näiteks 1. jaanuar 2001 on 01-01-01, 11. detsember 2010 on 10-12-11. Selleski järjestuses oleks aastaarvu väljakirjutamine selgusele kasulik: 2001-01-01, 2010-12-11.