Liba-

Mati Erelt

1990. aastate muutusi on sõna liba kujunemine pooleessõnaks ehk prefiksoidiks. Päritolult on see sama tüvi mis omadussõna libe ja varem oli see sõna meile tuntud liitsõnast libahunt. Tõenäoliselt osutas liba algul mütoloogilise hundi välisele tunnusele, hiljem see tähendus tuhmus ning liba tähenduseks kujunes 'eba': libahunt = ebahunt. Kuni 1980. aastate keskpaigani piirduski liba esinemus liitsõna eesosisena selles tähenduses põhiliselt nimetatud sõnaga. Eesti keele instituudi kirjakeele kartoteegis on vaid üks näide Betti Alverilt, kus liba- on kasutatud muus ühenduses. 1986. aastal ilmus Andres Ehini tõlkes Pu Songlingi raamat, mis kandis pealkirja "Libarebased ja kooljad". Ilmselt aitas see kaasa liba muutumisele produktiivseks prefiksoidiks. Tõeline liba-buum saabus 1990. aastatel ajakirjanduses. Tõenäoliselt oli oma osa selles Kuku raadio libauudistel. Mõned näited eesti keele instituudi tekstikorpusest:

Tundub, et kontrolöride töö efektiivsuse tõstmiseks tuleks nad võimalikult kiiresti mundrisse riietada, nagu seda tehakse mujal maailmas. See muudaks mõlema poole suhtumist tänamatusse töösse ning hoiaks ära libakontrollide retked.

Kerge elegantsiga kuulutab riigiametnik põhiosa praeguseid õigusjärgseid Eesti riigi kodanikke Vale-Dmitriteks ehk liba- või võltskodanikeks ja nõuab, et passi vahetamise korral peavad isikud dokumentaalselt tõestama oma kuuluvust Eesti kodakondsusesse.

Või üksiküritajatest Tallinna libaprostituutide igakuiselt korduvad silmatilkade puistamised lõbualdiste soome meeste dringiklaasi. Igas suuremas linnas on omad noored veetlevad peibutuslinnud.

Seni pole veel kindlaks tehtud, kui palju on neid inimesi, kes kelmi tööpakkumiste ohvriks langes. End Aleksandriks nimetanud libaärimehe tegude uurimisega tegeleb kesklinna politsei.

Kinnisvarafirmade maine on elanikkonna hulgas madal. Ausaid ettevõtjaid on raske libamaakleritest eraldada, seetõttu kujundab kinnisvaraäri PR-i paraku väike osa sulisid. Eks halb jääb ikka paremini meelde.

Tagantjärele esitab kumbki oma versiooni juhtunust ja need võivad olla nii lahknevad, et kõrvalseisjale jääb tunne, nagu oleks Petroskois toimunud kaks erinevat kokkusaamist — Kallas kohtus liba-Primakoviga, Primakov kohtus liba-Kallasega.

Seda, et "olijadki" on konkurentsivõimelised Rakvere publikule tsirkust pakkuma, tõestas tänane RT Vabalaulu Selts. Koosseisus teatri kandvad näitejõud: Marika Vaarik, Ülle Lichtfeldt, Toomas Suuman, Indrek Taalmaa. Astudes lavale maailma kõigi aegade superneliku maakeelde ümberpandud hittidega ja lisades maailmakultuuri traditsiooni liba-ABBA Rakvere moodi.

Põhimõtteliselt peaks isegi EVTV saade "Libanätsti" olema naljakas.

Ära õigusta iga juhuslikku vahekorda libaveendumusega, et sind on tabanud armastus.

Olen lojaalne kõige, ka nende suhtes. Kriitilisemalt suhtun vast libahomolikkusesse ja libalesbilisusesse, mille taga pole õigeid tõekspidamisi, pelgas mäng protestiga.

Nädala eest teavitas Eesti Päevaleht lugejaid sellest, kuidas püüdsime libakuulutuse abil importida Eestisse hullu lehma liha.

Järeldus: patsiendid sageli ei oma, ei otsi (mõnikord isegi ei saa) tõepärast infot arstide oskustest, kogemustest ja võimetest. Veelgi enam — esineb ka libaturumajanduse nähte, kus arst varjab haige eest alternatiivseid ravivõimalusi ja kolleegide kogemusi (mõnikord küll lihtsalt teadmatuse ja raviasutuste vahelise infosulu tõttu).

Nagu näeme, katab liba praegu umbes sama ala mis võlts-, väär-, pseudo-, kuid on juba kaotamas oma negatiivset tähendusvarjundit ja muutumas neutraalseks. Sellest annavad tunnistust näited nagu libatõelisus 'virtuaalreaalsus, matkitud reaalsus' või statistikatermin libatunnus.

Oma kinnistüve aktiveerumine ja grammatikaliseerumine nii lühikese aja jooksul on keeleuurijale kahtlemata suurt huvi ja mõnu pakkuv nähtus.