Kumb sõna valida?

 1. Kas kõhutants või nabatants?
  Eesti keeles on alati räägitud kõhutantsust. Alles viimasel aastakümnel on soome keele mõjul hakanud käibima ka nabatants, soome keeles on nii napatanssi kui ka vatsatanssi, kusjuures esimene on argikeelne ("Suomen kielen perussanakirja"). Eesti keeles olgu ikka kõhutants.
 2. Kas tibukari või tibuparv?
  Kodulindude puhul on tavaks öelda kari, niisiis tibukari.
 3. Kas kahju vähendamine või minimeerimine?
  Mõlemad on õiged sõnad. Kahju minimeerimine tähendab nii palju vähendamist kui võimalik. Kirjutaja peab otsustama, mida ta tahab väljendada.
 4. Kas Nobeli auhind või preemia?
  Nobeli auhind, nii on teisteski keeltes: rootsi nobelpris, saksa Nobelpreis, ingl Nobel prize, soome Nobelin palkinto. Eesti keeles on tava nimetada võistluse võitjale makstavat raha auhinnaks vanem kui selle preemiaks kutsumine.
 5. Kas diilerileping, jällemüügileping või edasimüügileping?
  Täpne sõna on edasimüügileping.
 6. Kas direktor juriidilistes küsimustes või direktor juriidilisel alal?
  Õigusdirektor.
 7. Kas sobib öelda linnatuumik?
  See on linnasüda.
 8. Kas Poola-Eesti raamlepingul on projekt, kavand või eelnõu?
  Seadusel, valitsuse määrusel, standardil, rahvusvahelisel lepingul võiks olla eelnõu, selgitusel, kirjal jms kavand.
 9. Kas mahl on selgimata või selgitamata?
  Mahl on selgimata 'ei ole selgeks läinud, on selgeks minemata' või selitamata 'ei ole selgida lastud'. Tähenduses 'selgida laskma' ei maksaks kasutada selgitama-sõna.
 10. Kas tolm-, tuhk- või puudersuhkur?
  Eesti keeles on kõige harilikum tuhksuhkur, kõne alla võiks tulla ka tolmsuhkur. Sõna puudersuhkur on aga toortõlge venekeelsest сахарная пудра ning selle aluseks on eesti keelele võõras võrdlus.
 11. Kas on õige ütelda paralleelne või kõrvutine?
  Täissünonüümide paar on paralleelne = rööpne.
 12. Kas reklaamloosungis öelda "Löfbergs Lila häälestab mõtted või häälestab vaimu"? Klient soovib vaimu, aga kumb on õige?
  Selle küsimuse lahendagu reklaamibüroo ise, aga kliendi vaim paistab virgem olevat.
 13. Tee on tühi ja Mercedese juht annab kiirendust või lisab kiirendust?
  Juht lisab kiirust, kiirendab sõitu.
 14. Kas õige on täiturg või kirbuturg?
  Neutraalne on vanakraamiturg, argikeelsed on täiturg ja täika. Sõna kirbuturg on toortõlge soome sõnast kirpputori ega sobi eesti keeles kasutada.
 15. Kas tapeedil on porde või bordüür?
  Äärisvöödi kohta on kõige lihtsam ja sobivam sõna poort. Võõrsõna bordüür on peenutsev, sõnakujud porte ja porde argikeelsed.
 16. Kas leping on autentne või identne?
  Need on eri tähendusega sõnad: autentne 'ehtne, ehe, algallikail põhinev' ja identne 'samane'. Küsija tahtis väljendada, et lepingu eestikeelne ja venekeelne tekst on identsed.
 17. Kas hambahari on kõva või tugev?
  Kasutatakse vastandust kõvad ja pehmed hambaharjad.
 18. Kas asfaltbetooniseguril on operaator või juht?
  On tavaks, et liikuval masinal on juht, nt asfaldilaoturi juht, teehöövli juht, ning paigaltöötaval masinal operaator, nt asfaltbetooniseguri operaator, kivipurusti operaator (töötaja puldis).
 19. Kas president omistab või annetab teenetemärgi?
  President annab teenetemärgi. Sõnal annetab võib küll olla pisut vanamoeline varjund, kuid samal ajal annab ta edasi ka midagi Eesti riigi kestvusest ning sobib sellisena hästi. Sõna omistab on täiesti väär. Omistama tähendab 'kellelegi midagi omaks või kuuluvaks pidama', nt "Suures pahameeles omistab naine mehele kõik halvad iseloomujooned, mis tal parajasti meelde tulevad".
 20. Kas õige on head raamatupidamiskombed või -tavad?
  Hea raamatupidamistava. Nii on ka teistel aladel, näiteks hea ehitustava all mõistetakse järgmist: ehitiste püstitamine, muutmine ja korrashoid nii, et need oleksid lahenduselt ja teostuselt heal tasemel, tagaksid kasutajate heaolu ning sobiksid keskkonda (Eesti Ehitusteave ET-2 0101-0278).
 21. Kas leitmotiiv või juhtmotiiv?
  Saksakeelne Leitmotiv on eesti keeles juhtmotiiv.
 22. Kas uus puuvili on passioonivili või kannatusvili?
  Kannatuslille vili on granadill.
 23. Kas ridaelamu koosneb sektsioonidest või boksidest?
  Ridaelamu on vähemalt kolm, reas kokku ehitatud, omaette sissepääsu ja oma krundiosaga elamut. Neid võib nimetada sektsioonideks, aga mitte kuidagi ei saa kasutada sõna boks.
 24. Kas auto seisab foori ees või taga?
  Kui fooris on punane tuli, siis auto seisab foori taga.
 25. Kas öelda kehaemulsioon või ihupiim?
  Eestlane ütleb ihupiim.

Keelenõuandepäevikust küsimusi valinud ja pikemalt selgitanud Tiiu Erelt