Eksklusiivne

Maire Raadik

Inglise exclusive tähendab: 1) välistav, võimatuks tegev, nt mutually exclusive options 'üksteist välistavad valikud'; 2) üksik, ainus, nt the couple had exclusive possession of the flat 'korter kuulus (abielu)paari ainuomandusse'; samuti: (sõnumi või loo kohta) selline, mida kuskil mujal ei avaldata ega levitata, nt an exclusive interview 'ainuintervjuu'; (kauba kohta) selline, mida kuskilt mujalt ei saa; 3) eralduv, ligipääsmatu, ainult vähestele valituile kättesaadav; kõrgest klassist ~ kõrget klassi ja kallis, nt one of Britain's most exclusive clubs 'üks kõige peenemaid Briti klubisid'. Nimisõna exclusive on 'sõnum või lugu, mille on avaldanud ainult üks allikas'.

Tähendus 'üksik, ainus' on üks neid, kus eesti keel saaks (nagu ta ju suures osas siiamaani on saanudki) ka ilma eksklusiivseta hakkama. Nt:

Nii Tokyo kui Soul kuulutasid eritsooni välja vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonile, mis kohustab riike austama 200 meremiili laiust majandustsooni riigi rannikualadel, mille hulka kuuluvad ka saared. Riigil, millele tsoon kuulub, on eksklusiivne õigus kasutada sealseid loodusressursse. (EKI tekstikorpusest.) → ainuõigus

Eelnõu praeguse projekti kohaselt antakse kohalike volikogude poolt kehtestatud piirkondades eksklusiivne õigus tegutsemiseks kümne aasta jooksul ainult ühele operaatorile. Eesti Kaabellevi Liidu arvates on selline monopoliprintsiip vastuolus turumajanduse reeglitega .. (EKI tekstikorpusest.) - Monopoliprintsiip (monopol = ainuõigus) ütleb õige lahenduse ette: Praeguse eelnõuvariandi kohaselt antakse kohalike volikogude poolt määratud piirkondades kümne aasta tegutsemise ainuõigus ainult ühele käitajale.

.. kaubamärkide Escada, Laurel, Marella, I Blues, Valentino Uomo, Louis Feraud volitatud eksklusiivesindaja Eestis. (Käsikirjast.) → ainuesindaja

Ameerika firma otsib eksklusiivset distribuutorit looduslikult ohututele puhastuskemikaalidele. (Sõnumileht 23.9.1996) - Uno Mereste toimetatud "Inglise-eesti majandusterminite seletussõnastikus" (Tallinn: EMI Kirjastus, 1992) on exclusive distribution 'välistusturustamine'. Turustaja, kes kõik teised välistab, on ainuturustaja: Ameerika firma otsib loodusele ohutute puhastuskemikaalide ainuturustajat.

Esimesel poolaastal toimus Eesti hulgifirmade seas oluliste tootjate ainumüügiõiguste ümberjagamine. Sel aastal on Jungent saanud endale .. 60 protsendi kontserni Johnson & Johnson toodete ainuesindusõiguse, ütles K. Eksklusiiv- ehk ainuesindusõigusega tooted annavad 90 protsenti Jungenti käibest. (EKI tekstikorpusest.)

Vello Hansoni ja Arvi Tavasti koostatud "Inglise-eesti arvutikasutaja sõnastikus" (Tallinn: Ilo Kirjastus, 1999) on exclusive'i vasted monopol-, nt exclusive application - monopolrakendus, exclusive lock - monopollukk, ja välistav: exclusive OR - välistav või, exclusive segments - välistavad segmendid (ülekatted, mis ei saa korraga mälus olla).

Selliste puhul nagu eksklusiivne intervjuu jt pole siiski kindlat (omasõnalist) vastet soovitada. Nt:

Oli ju veerandtunnise eksklusiivse intervjuu suhtes [Vladimir Žirinovskiga] kokku lepitud. (Eesti Ekspress 4.2.1994)

Kasutades eksklusiivseid materjale ja intervjuusid, püütakse jõuda selgusele, kas Williamist kasvab sobilik troonipärija. (Sõnumilehe tele- ja raadiokava 31.3-6.4.1997) - Ehk siiski ka haruldased (või vähe avaldatud või avaldamata) materjalid ja intervjuud? Või harjuks ära ainuintervjuuga?

Tähenduses 'eralduv, ligipääsmatu' on eksklusiivset eesti keeles kasutanud juba näiteks Eduard Vilde - seletussõnaraamatu muidu üsna kõhnukeses eksklusiivne-artiklis on temalt näide: "Ja isand Johnson austas noormeest sellega, et ta temale oma väga eksklusiivse klubi avas."

Paar näidet ka moodsamast tarvitusest:

Eksklussiivne meesteklubi kutsub Jessica appi, et leida ühe klubiliikme mõrvarit. (Sõnumilehe tele- ja raadiokava 17.-23.3.1997) - Õige on muidugi ühe s-iga eksklusiivne, ja ehk olnuks omasõnad kirjutajale jõukohasemad - peen või kinnine meesteklubi.

Bryan Ferry osaleb eksklusiivses jututoavestluses oma uuel Interneti-leheküljel täna kell 6.00 GMT (20.00 Eesti aja järgi). (Sõnumileht 28.01.2000) - Mis see on: "kinnine klubiüritus" valituile või lihtsalt üks harukordne võimalus BFiga suhelda?

Aastavahetuse paiku hakkas pank väljastama eelkõige just selliste klientide jaoks mõeldud eksklusiivset krediitkaarti American Express. (Käsikirjast.) - Vist saavad seda kaarti endale lubada just rahakamad kliendid.

Päris kindlasti on nii, et osa oma eksklusiivsusest riikide meres võlgneb Eesti president Merile. (Eesti Päevaleht 11.7.1995) - Pigem paistab Eesti oma presidendi tõttu silma.

Nagu eespool viidatud, tähendab exclusive ka 'kõrgeklassiline ja kallis'. Rohkest ja varjunditundetust matkimisest juba ebamäärastunud tähendusega eksklusiivse kaaluvad siin enamasti siiski üles tema sünonüümid: chic 'šikk, peen', choice 'valitud headuses', classy 'tore, uhke, peen', elegant 'elegantne, maitsekas, kaunis', fashionable 'moodne, moekas, peen', posh 'tore, peen, uhke, šikk' jt. Nt:

Enamik nädala jooksul Adavere tapamajja viidavast 80 lehmast ja 400 seast sõidab üle Eesti laiali siiski tavalise vorsti või singi, mitte eksklusiivse rüütliroa näol. (Eesti Ekspress 9.1.1998) → peen Rüütliroog (tootenimi suure tähega)

Suve-pudi-padi võiks olla kas lihtsavormiline läbipaistev, pretensioonitult odav ja ülivärviline või daamilikult eksklusiivne - nikeldatud metallist. (Koduekspress: Anne 1996, nr 5/15) → daamilikult peen või elegantne

.. pealtnäha annad välja enam kui esmaklassilise beibe mõõdu, sisimas erined sellest nagu päev ööst; oma läbinisti mehisesse töökollektiivi võid sa argipäeviti ilmuda eksklusiivses rinnahoidjas, mida katab mitte midagi varjav õhkõrn võrkpluus .. (Eesti Ekspressi TV-nädal 9.-16.1.1998) → peen rinnahoidja

Samas on aga Pariisis näiteks firma, mis muu kõrval valmistab nn. eksklusiivkaupa, tualette, mis ostetakse vaid üheks õhtuks. (Aja Pulss 1989, nr 2) → eriti luksuslik kaup või ka kõrgmoerõivad. (Kas inglise eksklusiiv- tõrjub siin kõrvale prantsuse haute couture'i?)

Tema [Barbie] roheline keep ja eksklusiivne kuldne peaehe on aidanud röövida nii mõnedki südamed. [..] Need eksklusiivsed rõivamoed on spetsiaalselt Barbie jaoks disainitud. (Käsikirjast.) → uhke või tore kuldne peaehe; need uhked või moekad või šikid rõivad on just Barbiele kavandatud

Eksklusiivsed puuviljad võimaldavad laiendada ja rikastada ettevõtte menüüd. (Toiduproff 13.3.1997) → eksootilised või haruldased puuviljad

Üht sõna olen siiani veel varuks hoidnud - Johannes Aaviku tehistüve aastast 1928. See on verb luutma (sellest omadussõna luutlik), mis tähendab 'välistama; võimatuks tegema', nt (üksteist) luutvad plaanid ja vastastikku luutlikud väited.

Linda Ariva on tõlkinud: "Meie, kes me kuulume intelligentsi hulka, kaldume kergesti elama maailmas, mis on liialt väljasulgevalt meie isiklik." (W. S. Maugham "Miraaž: Valimik lühijutte." Tallinn: Eesti Raamat, 1982, lk 272.) Ehk ka: .. maailmas, mis on liigluutvalt meie isiklik? Või nagu on kirjutanud Rein Taagepera: "Soome neutraalsus ei luuda kaitsepakti naabriga, ja meie puhul jäävad ta väed maale seni, kuni hajub pinge kahe Euroopa poole vahel." (Vikerkaar 1988, nr 10)