Uued ajad, uued kombed

Sirje Mäearu

Reklaamsilte ja -tekste lugedes torkab silma tava kirjutada liitsõnalise või muidu pikema nime sees (sõna keskel!) teinegi komponent või lihtsalt üks suvaline täht suurelt, nt (aktsiaseltsid) BalSnack, TalBest, RaSiRex, (kauplused) AlekSiil, JamboLaya, (kohvik) HõbeKass, (hambapasta) FloraDent.

Keegi ei keela kunstnikke, kes reklaamsilte jms kujundavad, suur- ja väiketähtedega mängimast. Palju olulisem on, et ettevõtja, kes oma ettevõttele või tootele nime paneb, oskaks ja tahaks eesti õigekirjutusreeglitega arvestada. Siis oleks meil nimed nagu Balsnack, Talbest, Rasirex, Aleksiil, Jambolaya, Hõbekass, Floradent.

Läbiva suurtähega kirjutatakse sõnaühendilised nimed: käisime Kolme Tuvi kohvikus, Hella Hundi kõrtsis (mitte kantseleikeeli kohvikus Kolm Tuvi, kõrtsis Hell Hunt).

Laialt on levimas võõrapärane nimetavalise täiendi tarvitus, mille puhul jäetakse ettevõtte nimi, nimetus või selle osa käänamata (nagu võib kohata teistes keeltes, nt Ford Motor Company): Herbert Auto, Kuuper Kaubad, Tarvis pood, Vikman Vara, Prior kinnisvarabüroo, Amring Kelder, Seesam kindlustusselts, AS Hermann Reisid, Eesti Sepik AS. Õiged oleksid Herberti Auto, Kuuperi Kaubad, Tarvise pood, Vikmani Vara, Priori kinnisvarabüroo, Amringi Kelder, Seesami kindlustusselts, AS Hermanni Reisid, Eesti Sepiku AS.

Mõnikord ei juleta käänata registreeritud kaubamärki (jooge Coca-Cola't) ja see jäetakse nii, nagu seda pruugitakse teistes keeltes, s.o käänamata: Adidas dressid, Jonsered saed, Kodak filmid, Brother õmblusmasinad, Panasonic telerid, Paulig Baltic tooted. Õiged on Adidase dressid, Jonseredi saed, Kodaki filmid, Brotheri õmblusmasinad, Panasonicu telerid, Paulig Balticu tooted.

Osas nimedes tuleks komponentide järjekorda muuta, st rakendada eestipärast omastavalist nimetusmalli. Näiteks Kuld Artur peaks olema ilmselt Arturi Kuld, kui just ei mõelda kullast Arturit (vrd kuldlõvi), galerii Luum ja galerii Vaal võiksid olla Luumi galerii, Vaala galerii (või siis äärmisel juhul Luumgalerii, Vaalgalerii). Ebaeestipärast tagaasendit tuleks vältida eriti kohanimede puhul: loomulik on AS Kilingi-Nõmme Auto, Vahenurme osaühing, Suur-Jõe rendiettevõte, Tartu raadio, Tallinna raadio, mitte AS Auto Kilingi-Nõmme, osaühing Vahenurme, rendiettevõte Suur-Jõe, raadio Tallinn, raadio Tartu.

Eesti Sõnumid 3.12.1994