Kuidas lühendada sõnu tuhat, miljon ja miljard

Tiina Leemets

Õigekeelsussõnaraamatu järgi on tuhande lühend tuh. Martin Ollisaare «Väike lühendiraamat» annab veel t., aga see on niigi üle koormatud, tähistades ka sõnu tütar, tänav, tund ja tonn.

Lühend on omal kohal näiteks tabelipeades, kuhu võib (uue lühendireeglistiku kohaselt ka punktita) kirjutada tuh kr, tuh in vms. Lahtritesse saab siis märkida nt 92; 4,7; 300 jne ning suure tabeli puhul ruumi kokku hoida.

Teine lugu on tekstidega. Lühendamise eesmärk on ju ikka ruumi säästa, suurimat säästu tuhandete puhul annab hoopis arvu kirjutamine numbritega. Võrrelgem: 2,5 tuhat on 9 täheruumi, 2,5 tuh. -- 8 (punktita 7) ja 2500 -- 4 täheruumi. Käänamisel on samamoodi: 15 tuhandel (tuh-l?) inimesel ja 15 000 inimesel. Uno Mereste on omal ajal märkinud, et tuh. ei ole arvude kirjutamisel mitte lühend, vaid pikend. Suulises kõnes on kaks tuhat viissada samuti loomulikum kui kaks koma viis tuhat.

On väidetud, et 2500 on täpne arv, 2,5 tuhat võivat aga tähendada ka 2499 või 2501. Selgi juhul on kõige arusaadavam, kui öelda ja kirjutada umbes või ligi 2500, 2500 ringis või ümber, alla 2500, üle 2500.

Miljonit on keelekorraldajad soovitanud lühendada mln ja miljardit mld. Varasemates allikates miljoni lühendina antud milj. ei erista küllalt hästi miljonit miljardist (viimase lühend mljr. näib olevat vähe levinud). Nii suurte arvude nullid võtavad juba rohkem ruumi ja nende kokkulugeminegi on tülikam. Seepärast võib ebaühtlust kartmata rahulikult kirjutada kõrvuti 10 000 ja 10 mln.

Hommikuleht 26.3.1993