Kas tehniline abi või tehnoabi?

Sirje Mäearu

Ega saagi öelda, kumb on õige, kas tehniline abi või tehnoabi. Siin on tegu kahe võrdse väljendusvõimalusega: esimesel juhul sõnaühendiga ja teisel tiheda liitsõnaga. Sõnamoodustuviis, kus iseseisvumata kreeka või ladina tüvi liitub (sidevokaali o abil, nt tehn+o, või ilma, kui tüvi lõpeb o-vokaaliga, nt meteo) omatüvele, on viimaste aastakümnete nähtus nii eesti keeles kui ka paljudes muudes keeltes.

Kõrvuti sõnaühenditega tehniline abi, tehniline hooldus jt käibivad eesti keeles tehno-osisega liitsõnad, nagu tehnoabi, tehnohooldus, tehnojärelevalve, tehnokaitse, tehnokeskus, tehnoseadmed, tehnotalitus, tehnouuring.

Insenerivõrkude (vene инженерные сети) asemel sobib pruukida tehnovõrke. Inseneripsühholoogia (vene инженерная психология) asemele sobib tehnopsühholoogia. Tehnogeneetika 'geenide eraldamise, kombineerimise ja siirdamisega tegelev molekulaarbioloogia haru' on parem kui insenerigeneetika ja geenikonstrueerimine.

Tehniline spordiala (või tehnilised spordialad) on lühemalt tehnosport, nt tehnospordiring, tehnospordivõistlused. Tehniliste spordialade staadion on tehnostaadion või tehnospordiväljak. Uue tehnika üritust (tõlge vene keelest: (vene мероприятие по новой технике) asendab tehnouuendus. Tehnilis-majanduslik on tehnomajanduslik. Samal moel liidame elemendi kemo (< kem+o) ja saame sõnaühendite keemiline kiud, keemiline puhastus, keemiline relv, keemiline tõrje, keemiline töötlus, keemiliselt aktiivne aine kõrvale liitsõnad kemokiud, kemopuhastus, kemorelv, kemotõrje (nt kemotõrjevahendid), kemotöötlus, kemoaktiivne aine. Kemokindlus väljendab keemilistele mõjuritele vastupidavust.

Vahel saab sel kombel ka pikemate liitsõnade kõrvale lühemaid: desinfektsioonikamber, desinfektsioonimatt, desinfektsiooniruum, desinfektsioonivedelik ja desokamber, desomatt, desoruum, desovedelik; vibratsioonsõel ja vibrosõel, vibratsioonikindlus ja vibrokindlus.

Veel näiteid: pneumaatiline ajam ja pneumoajam, pneumaatiline press ja pneumopress, termiline töötlus ja termotöötlus, demograafiline plahvatus ja demoplahvatus 'plahvatuslik iibe kasv', demograaf ja demouurija, demograafiapoliitika ja demopoliitika, fenoloogiline vaatlus ja fenovaatlus, fenoloogiline vaatleja, parem fenovaatleja, meteoroloogiline teenistus või meteoroloogiateenistus ja meteoteenistus, meteoroloogiajaam ja meteojaam 'ilmajaam', seismoloogiajaam ja seismojaam, onkoloogiline viirus ja onkoviirus, onkoloogiline haige ja onkohaige, pornograafiline ajakiri ja pornoajakiri, ornitoloogiline vaatlus ja ornitovaatlus 'linnuvaatlus', ökoloogiline kriis ja ökokriis, ökoloogiline seisund ja ökoseisund, ökoloogiline tasakaal ja ökotasakaal.

Hommikuleht 19.11.1993