Teenistus ja talitus

Tiina Leemets

Kas mingit ametkonda, asutust või organisatsiooni või selle allüksust sobib nimetada teenistuseks või talituseks? Küsimuse tekitab nähtavasti ikka veel vene sõna служба, mille mitmest vastest tuntuim on teenistus. Peale selle võib ta olla veel talitus, amet, ametikoht, teenindus, teenimine jpm.

Eesti keeles on nii teenistusel kui ka talitusel hulk tähendusi: päevase töö palk on päevateenistus, sõjaväes olek ajateenistus; peetakse kombetalitusi ja kodus tehakse majatalitusi. Ka kõnesoleval küsitaval juhul eristatakse teenistust ja talitust tähenduse järgi. Teenistus on mingi alaga tegelev terviksüsteem, asutuste võrk, talitus aga üks konkreetne struktuuriüksus. Näiteks riigis või linnas on päästeteenistus, mis hõlmab kõik päästetööga tegelejad. Kui aga mõnel suurettevõttel, kaevandusel vm on selleks otstarbeks oma üksus, sobib seda nimetada päästetalituseks.

Teenistused on sageli sõjaväes, laevastikus vm mundrimeestel: abi-, piiri-, side-, saate-, meditsiini-, kalda-, reidi-, pääste- (vetelpääste-, mäepääste-), tuletõrje-, tsiviilkaitse-, metsakaitseteenistus jms. Ilmateade algab mõnikord sõnadega «Tallinna ilmateenistuse andmetel..». Siia sobib küll vana hea ilmajaam.

Talitus kuulub samasse mõisteritta mis osakond vm allüksus. Viimase aja üldises ümbernimetamistuhinas on mõni asutus soovinud oma osakondi teenistusteks kutsuma hakata. Selles tähenduses ei ole teenistus siiski õige. Asutusel või ettevõttel võib olla dispetšitalitus, tehnotalitus, õigustalitus, info- või teabetalitus, teatmetalitus, personalitalitus, statistikatalitus vms. Kirjavahetuse, protokollide jm paberitega tegeleb (näiteks mõne seltsi) kirjatalitus. Meiereisid kutsuti vanasti piimatalitusteks. Ka ajalehetoimetuse asemel võib vahel naljatamisi talitus öelda. Et talitused on struktuuriüksused, tuleks nende nimetused kirjutada väiketähega. Pikemad ühendid jäävad lahku, nt majandusstatistika talitus, makroökonoomika talitus vms.

Teenistuste ja talituste nimetamisel lähtutakse tegevusalast. On dispetši-, mitte dispetšeri- ega dispetšertalitus või -teenistus.

Hommikuleht 30.4.1993