Valik rektsioone

Sirje Mäearu

Siinne loend ei pretendeeri ammendavusele ei sõnavaliku ega esitatud rektsioonivõimaluste poolest. Kaldkriipsud märgivad alternatiivseid võimalusi (mis/mille/mida- ja kus/kuhu-rektsioonid) ja neil juhtudel (eriti sihitisekäänete puhul) on enamasti esitatud vaid üks näide. Küsimus mis võib väljendada nii elutut kui ka elusat, seda olulist vahekorda siin täpsemalt ei vaadelda. Ümarsulud viitavad kokkuvõtlikult kahele samaväärsele kujule, nt analoog(ili)ne tähendab nii analoogset kui ka analoogilist. Looksulgudes noole ees on esitatud ebasoovitatavad tarindid, mille asemele pakutakse paremat keelendit.

Kogu valikut on palju aidanud parandada ja täiendada Tiiu Erelt, Maire Raadik ja Tiina Leemets. Kasutatud on keelekorraldussõnaraamatu käsikirja.

 • adekvaatne millega: Originaaliga adekvaatne koopia
 • ahne mille peale: Ahne raha peale
  mille ahne: Uute muljete ahne
 • aldis millele: Aldis välismõjudele
  mida tegema: Aldis kõike erakordset nautima
  mille aldis: Muutuste aldis
 • alistama mis/mille/mida, millele: Kanada meeskond alistas vastase 3:1. Vaenlasele alistatud rahvas
 • alistuma millele: Alistus oma saatusele
 • millele alistumatu: Saatusele alistumatu
 • alla kirjutama mis/mille/mida, millele: Kirjutab avaldusele alla. Ei jõudnud lepingut alla kirjutada
 • allergia mille vastu: Allergia õietolmu vastu
  mille allergia: Antibiootikumide allergia
 • allergiline mille suhtes, mille vastu: Allergiline tolmu suhtes, tolmu vastu
 • alluma millele: Allub osakonna juhatajale
 • millele allumatu: Ravile allumatu haigus
 • allutama mis/mille/mida millele: Allutas vormi sisule
 • alustama mida: Alustas remonti
 • millega: Alustas tundi küsitlusega
 • analoog(ili)ne millega: See ülesanne on analoog(ili)ne eelmisega
 • analoog(ili)selt millega: Lahendage ülesanne analoog(ili)selt eelmisega
 • anduma millele: Andus unistustele, oma tööle
 • andumus millele: Andumus orelimuusikale
 • apelleerima millele: Apelleerib tervele mõistusele
  kuhu: Apelleerib ülemkohtusse
 • aplodeerima millele: Publik aplodeeris pianistile
 • armuma millesse: Mari armus Jaagusse
 • arusaam millest: Teadlaste arusaam ajaloo käigust
 • arusaamatus mille pärast: Ühtelugu tekkis arusaamatusi tegemata tööde pärast
  mille tõttu: Arusaamatused tähtaja muutumise tõttu
 • arvamus millest, mille kohta: Oponendi arvamus väitekirjast, väitekirja kohta
 • arvestama mida (olemasolevat): Mees ei arvestanud naise nõuandeid
  millega (tulevikus võimalikuga): Reisil tuleb arvestada ootamatustega
 • mille arvustus: Eilse esietenduse arvustus
  arvustus mille kohta: Arvustus eilse esietenduse kohta
 • asendama 'asemele panema' mis/mille/mida millega: Asendab katkise jupi tervega
  'aset täitma' mida: Plast asendab metalli
 • asenduma millega: Keskaeg asendus renessansiga
 • aset andma 'ruumi tegema, millegi eest taanduma' millele: Sügis andis aset talvele
 • asjatundja milles: Asjatundja matemaatikas
  mille asjatundja: Hispaania kirjanduse asjatundja
 • assotsieeruma 'seostuma' millega: Rand assotsieerub suvega
  'ühinema, liituma' millesse, millega: Euroopa Liitu, Euroopa Liiduga assotsieerunud riigid
 • aus mille vastu: Poiss oli tüdruku vastu aus
 • baseeruma millel: Faktidel baseeruv ettekanne
  kus: Väekoondis baseerus liitlasriigis
 • dateerima mis/mille/mida, millega, millal: Kiri on dateeritud. 5. maiga. Dateeris luuletuse 5. mail 1914
 • edestama mida, milles: Jüri edestab Jaaku kettaheites kahe punktiga
 • eelarvamus mille suhtes: Mul on tema suhtes eelarvamus
 • eelistama mida millele: Mari eelistab Marti Antsule
 • eelnema millele: Põhjus eelneb tagajärjele
 • eelsoodumus milleks: Eelsoodumus suhkurtõveks
  mille eelsoodumus: Suhkurtõve eelsoodumus
 • eemaldama mis/mille/mida millelt, millest, kust: Eemaldab sambalt katte. Eemaldage rahvas kohtusaalist!
 • eksima 'vääratama' millega: Eksib aastaarvuga
  milles, kus: Eksib kokku-lahkukirjutamises. Eksisin sinus, elukutse valikul
  'patustama' mille vastu: Eksib kodukorra vastu
 • eksimus milles: Eksimused õigekirjutuses
  mille vastu: Eksimused reeglite vastu
  mille eksimus: Palga arvestamise eksimus
 • ekvivalentne millega: Teine tekst on esimesega sisuliselt ekvivalentne
 • elatama mida millest, millega: Elatab end pillimängust, pillimänguga
 • elatuma millest: Elatub toetusest
 • enamik mida: Enamik väikesi lapsi
  millest: Enamik meist, kümnest. Enamik neist juttudest
  mille enamik: Väikeste laste enamik
 • ennetama mis/mille/mida: Rühm ennetas vaenlase rünnaku
 • mida millega: Liina ennetab meheleminekuga vanemat õde
 • mida milles, kus: Ennetab konkurenti lepingu sõlmimisel
 • eraldama mis/mille/mida millest, kust: Eraldab terad sõkaldest, liha kontidelt
  mida milleks: Osa maad eraldati hoonestuseks
 • erand millest: Sellest reeglist on mitmeid erandeid
  millele: Lastele tehti erand
  mille erand: Üksikisiku tulumaksust vabastamise erandid
 • erinema millest, mille poolest: See mudel erineb teistest, need mudelid erinevad üksteisest suuruselt ja värvi poolest
 • erinevus milles: Erinevused laste arengus
  mille vahel: Erinevus sõnade ja tegude vahel
  mille erinevus: Poisi ja tüdruku (vaheline) erinevus
 • eristama mida: Ei erista punast ja rohelist
  mis/mille/mida millest: Portugallast, portugallase eristab hispaanlasest see, et..
 • esitlema mida millele: Esitleb kolleegidele oma abikaasat
 • garanteerima 'tagama' mis/mille/mida millele, millega: Töötajale lepinguga garanteeritud palk
 • garneerima mis/mille/mida millega: Garneeris heeringa tomatiga
 • haarduma millesse, kuhu: Savisesse mulda haardunud taimejuured
 • haigestuma millesse: Haigestus malaariasse
 • haigestumus millesse: Haigestumus difteeriasse on suurenenud
 • halastama mille peale, millele: Halasta ometi minu peale! Vallutajad ei halastanud isegi naistele ega lastele
 • halastamatu mille vastu: Oli vaenlase vastu halastamatu
 • hangeldama millega: Hangeldab salaviinaga
 • harjuma millega, mida tegema: Harjunud varase tõusmisega, vara tõusma
 • harjutama mida: Harjutab klaverit
  millega: Harjutab end raskustega
  mida tegema: Harjutab end raskusi taluma
 • harmoneerima mis/mille/mida millega: Arhitekt on harmoneerinud haljastuse ümbrusega
 • harmoneeruma millega: Sinine kleit harmoneerus sinisilmadega
 • harrastama mida: Harrastab kalapüüki
 • mille heaks: Töötab oma laste heaks
 • himu mille järele: Himu soolase järele
  mida teha: Himu naist võtta
  mille himu: Naisevõtmise himu
 • hinnang millele, mille kohta: Komisjon andis oma hinnangu seltsi juhatuse tööle, töö kohta
 • hirm mille pärast: Emal on tütre pärast hirm
  mille ees: Mul hakkas tema ees hirm
  mida teha: Hirm eksida
  mille hirm: Üksijäämise hirm
 • hoiak mille suhtes: Tal on abordi suhtes äärmuslik hoiak
  mille vastu: Negatiivne hoiak bürokraatide vastu
 • hoiatama mida mille eest: Hoiatab sõpra ohu eest
  mida tegemast: Poisse hoiatati kaldast kaugele ujumast
 • hoiatus mille eest: Hoiatus suitsetamise kahjulikkuse eest
  mille hoiatus: Suitsetamise kahjulikkuse hoiatus
 • hoiduma millest: Hoidub sekeldustest
  mida tegemast: Hoidub lobisemast
  mille eest: Hoidu rongi eest!
 • hoolima millest: Ei hooli oma tervisest
 • hoolimata millest: Hoolimata kõrgest east, kõrgest east hoolimata
 • hoolimatu mille vastu, mille suhtes: Hoolimatu kaaslaste vastu, riietuse suhtes
 • hoolimatus mille vastu, mille suhtes: Hoolimatus sõbra vastu, tuleviku suhtes
 • hooplema millega: Hoopleb oma vägitegudega
 • hurmuma millest: Neiu ilust hurmunud noormees
 • huvi mille vastu: Huvi klassikalise muusika vastu
  mida teha: Mul ei ole huvi selle looga tegelda
  mille huvi: Klassikalise muusika huvi
 • huvitama mida: Priitu huvitab keemia
 • huvitatud olema millest: Priit on huvitatud keemiast
 • huvituma millest: Huvitus filateeliast
 • hõõguma millest: Vürtsidest hõõguv suu
 • hämmastama mida millega: Poisi tarkus hämmastas õpetajaid, poiss hämmastas õpetajaid oma tarkusega
 • hämmastuma millest: Hämmastus vendade sarnasusest
 • hämmeldama mida: Võõras ümbrus hämmeldas last
 • hämmelduma millest: Hämmeldus mu avameelsusest
 • hüvitama mis/mille/mida millega, millele: Katsub tehtud ülekohut rahaga hüvitada. Mehele hüvitati kõik kahjud
 • identifitseerima mis/mille/mida millega: Rühmitis ei identifitseeri ennast ühegi parteiga
 • identne millega: Esimene tekst on teisega identne
 • iha mille järele: Iha vabaduse järele
  mille vastu: Iha samasooliste vastu
  mida teha: Iha rännata mitme mere taha
  mille iha: Mitme mere taha rändamise iha
 • ihnutsema millega: Ihnutseb toiduga
 • illustreerima mis/mille/mida millega: Illustreeris raamatu puulõigetega
 • imenduma millesse, milles, millest, kuhu, kus, kust: Toitained imenduvad verre. Hapupiim imendub sooles hõlpsasti. Põletikuline vedelik imendub haiguskoldest
 • immutama mis/mille/mida millega: Immutab puitu õliga
  kuhu: Heitvesi immutati pinnasesse
 • immuunne mille suhtes, mille vastu: Mürgi suhtes, mürgi vastu immuunne
 • immuunsus mille suhtes, mille vastu: Immuunsus leetrite suhtes, leetrite vastu
 • imponeerima millele millega: Antsu jutt imponeerib tüdrukutele, Ants imponeerib tüdrukutele oma jutuga
 • informeerima mida millest: Informeeris vargusest kohe politseid
 • informeeritus millest: Osakonna hea informeeritus uuendustest
 • innustama mida, millega, millele, mida tegema: Innustab oma eeskujuga teisigi tööle, õppima
 • innustuma millest: Innustub allveespordist
 • inspireerima mida, millega, millele, mida tegema: Loodus inspireeris oma värviküllusega kunstnikku tööle, maalima
 • inspireeruma millest: Inspireerus loodusest
 • integreeruma milleks: Keeleks integreerunud murded
  kuhu: Riigid integreeruvad Euroopa Liitu
  millega: Eesti integreerub Euroopaga
 • intervjuu millele, millest: Intervjuu päevalehele valimiskampaaniast
  millega: Tegi intervjuu linna peaarhitektiga
  mille intervjuu: Kirjaniku intervjuu '1. intervjuu kirjanikuga, kirjaniku antud intervjuu; 2. kirjaniku tehtud intervjuu'
 • investeerima mis/mille/mida, millesse: Investeerib miljoneid. Investeerib kogu kasumi tootmise laiendamisse
 • investeering millesse: Riigi investeeringud mahepõllundusse
  mille investeering: Riigi mahepõllunduse investeeringud
 • irduma millest: Olin seltskonnast irdunud
 • irriteerima mida millega: Noore lavastaja film irriteerib vaatajat, noor lavastaja irriteerib oma filmiga vaatajat
 • jagama mida millega: Jagab korterit noorema vennaga
  mis/mille/mida millega: Jaga kakskümmend neli kolmega! Ei saa kuidagi kahtkümmend nelja kolmega jagatud
  mis/mille/mida millele: Ema jagas lastele kompvekke
  mis/mille/mida milleks: Mets jagati kvartaliteks
  mis/mille/mida millesse: Röövlid jagasid saagi viide hunnikusse
 • jagunema milleks, millesse: Rühm jagunes kaheks salgaks, kahte salka
 • janunema mida, mille järele: Maa januneb vihma (III välde), vihma (II välde) järele
  mida teha: Mees januneb elada
 • johtuma millest: Teadmatusest johtunud arusaamatused
 • joobuma millest: Kirest joobunud nooruk
 • joonduma mille järgi: Joondub parimate järgi
  millesse, kuhu: Joonduti ridadesse, rivvi
  millega: Joondub oma kaaslastega
 • juhendama mida: Õpetaja juhendab suusatreeninguid
  mida milles, kus: Professor juhendas magistranti uurimistöös, magistritöö kirjutamisel
 • juhinduma milles, kus millest: Juhindub oma töös, tasu määramisel kindlatest põhimõtetest
 • julgestama mida millega: Julgestavad laskujat köiega
  mille eest, mille vastu: Julgestasin end veerevate kivide eest, veerevate kivide vastu
 • jutlustama millele mida: Jutlustab meestele karskust ja kasinust
  millest: Jutlustas taevaõndsusest
 • jutustama millele mis/mille/mida: Jutustas lapsele muinasjutu
  millest: Jutustab oma pikkadest reisidest
 • juurutama mis/mille/mida millesse: On juurutanud tootmisse uue mudeli
 • jõuetu millest: Olen palavusest päris jõuetu
  mille vastu: Selle haiguse vastu on meditsiin jõuetu
  mida tegema: Oli jõuetu end kaitsma
 • jõus olema mis ajast: Seadus on jõus 1. maist
 • jõusse astuma millal, mis ajal: Seadus astub jõusse 1. mail
 • jõustuma millal, mis ajal: Seadus jõustub 1. mail 1996. aastal
 • jäljendama mida milles: Jäljendab isaslinnu häälitsust. Jäljendas kõnes osavalt direktorit
 • mille järele valvama: Valvab pankade järele
 • järelevalve mille üle: Järelevalve seaduslikkuse üle
  mille järelevalve: Seaduslikkuse järelevalve
 • järgima mida milles: Järgib seadust igas punktis. Moejoont järgiv riietus
 • järgnema millele: Järgneb emale. Lubadusele järgnegu tegu
 • kaasama mis/mille/mida millesse, mida tegema: Seltsi tegevusse kaasatakse üliõpilased. Üliõpilasi tuleb kaasata seltsi tööst osa võtma
 • kaasaminek, kaasatulek millega: Erakonna programmiga kaasaminek, kaasatulek
 • kaasnema 'kaasas käima või olema' millega: Õigusega kaasnevad kohustused
 • kaasuma 'juurde tulema, lisanduma' millele: Bronhiidile võivad kaasuda muud hingamisteede haigused
 • kade mille peale, millele: Sai sõbra peale kadedaks. On mulle kade
 • kadestama mida: Kadestan su julgust
  mille pärast: Kadestan sind su julguse pärast
 • kaebama mida, mille üle: Kaebab nõrkust, nõrkuse üle
  millele mille peale: Kaebab juhatajale müüja peale
 • kaebus mille üle: Patsiendi kaebus peapöörituse üle
  mille kohta: Kirjutas kaebuse naabri käitumise kohta
  mille pärast: Sai kaebuse kütmata ruumide pärast
  millele mille peale: Esitan direktorile teie peale kaebuse
 • kaevuma millesse: Mutt kaevus kiiresti maasse. Auto kaevus sügavalt porisse, porri
 • kahjulik millele: Suitsetamine on tervisele kahjulik
 • kahtlema milles: Kahtleb väidete õigsuses
 • kahtlus milles: Mehel tekkisid kahtlused oma võimetes
  mille suhtes: Kahtlused naabri kavatsuste suhtes
  mille kahtlus: Kuriteo toimepaneku kahtlus
 • kahtlustama mida milles: Kahtlustab sõpra valetamises
  millel mida: Haigel kahtlustati maovähki
 • kaitse mille eest: Mets on kaitseks tuule eest
  mille vastu: Kaitseks vaenlase vastu rajati kindlustused
 • kaitsetu mille vastu: Marjulised olid sääskede vastu kaitsetud
 • kaitsma mille eest: Loodust tuleb kaitsta saastumise eest
  mille vastu: Sõdurid kaitsesid linna piirajate vastu
 • kalduma millesse, kuhu, millele: Päev kaldub õhtusse, õhtule. Laev on kaldunud itta, ida poole. Jutt kaldus poliitikale
  mida tegema: Kaldub minu kasuks otsustama
 • kalduvus mida teha, millele: Kalduvus tüseneda, tüsenemisele
  milleks: Kalduvus arsti kutseks
  mille kalduvus: Ühest äärmusest teise kõikumise kalduvus
 • kandidaat kuhu, millele: Esitati kandidaate seltsi juhatusse, seltsi esimehe kohale
  mille kandidaat: Eesti korvpallikoondise kandidaat
 • kandideerima kus: Kandideerib 3. valimisringkonnas
  kuhu, millele: Kandideerib riigikogusse, riigikokku, õpetajakohale
 • karm mille vastu, millega: Isa oli poegade vastu, poegadega karm
  milles: Kes on karm sõnades, kes tegudes
 • kartus mille pärast: Kartus haige lapse pärast
  mida teha: Kartus kõigest ilma jääda
  mille kartus: Kõigest ilmajäämise kartus
 • kasulik millele: Värske õhk on tervisele kasulik
 • keelama mida millele: Ei keela kellelegi oma toetust
  (millel) mis/mille/mida: Ema keelas lastel väljaminemise
  (millel) mida teha: Ema keelas lastel välja minna
  (mida) mida tegemast: Ema keelas lapsi välja minemast
 • keelduma millest, mida tegemast: Keeldus söögist, söömast
 • kehtestama mis/mille/mida mis ajal, millal: Kehtestas sõjaseisukorra 1. septembril
  millele: Alaealistele on kehtestatud lühem tööaeg
 • kehtima mis ajast: Seadus kehtib 1. maist
  mille kohta: Otsus kehtib kõigi kohta
 • kena millega, mille vastu: Ole temaga, tema vastu kena
 • keset mida: Keset lauda, keset rahvasumma
 • kesk mida: Kesk ööd, kesk õitsvaid lilli
 • keskenduma millele: Keskendub õppimisele
 • kiinduma millesse: On kiindunud muusikasse
  kuhu: Pilk kiindus kõneleja näkku
 • kindel milles: Olen oma valikus kindel
  mille peale: Tema peale võib kindel olla
  mille kindel: Keemiliste mõjurite kindel
 • kindlaks jääma milles, mille juurde, millele: Jäi oma otsuses, otsuse juurde, endale kindlaks
 • kindlustama mis/mille/mida millega mille vastu: Kalda kindlustame varisemise vastu plaatidega
  mis/mille/mida mille eest, mille peale, mille vastu: Kindlustab hooned suure summa eest, suure summa peale, tulekahju vastu
 • kindlustunne mille suhtes: Kindlustunne tuleviku suhtes
 • kodunema millega, kus: Laps kodunes uue ümbrusega, uues ümbruses
 • kohaldama 'juuras: (konkreetsel juhul) rakendama' mille suhtes, millele: Süüdlase suhtes, süüdlasele kohaldati amnestiat
 • kohandama mida millega: Kohandab end uue kollektiiviga
  mis/mille/mida millele: Töö kohandati uutele nõuetele
  mis/mille/mida milleks: Kohandab lao kaupluseks
 • millele kohane: Lastele kohased filmid
  milleks kohane: Külaskäiguks kohane aeg
  mille kohane: Töö oli mehe võimete kohane
 • kohanema millega: Kohanes võõraste kommetega
  kus: Kohanes uues ümbruses
 • kohanematus millega: Kohanematus suurlinna eluga
 • kohastuma millega: Kaamel on kohastunud kuiva kliimaga
  milleks, mida tegema: Orav on kohastunud eluks puudel, elama puudel
 • kohtama mida: Kohtasin teatris tuttavat
  millega: Poiss käis tüdrukuga kohtamas
 • kohtuma millega: Kohtus vana klassivennaga
 • kohustus mille vastu: Kohustused oma perekonna vastu
  mida teha: Kohustus tube koristada
  mille kohustus: Kaitseväes teenimise kohustus
 • koketeerima millega: Tüdruk koketeeris paljude meestega. Koketeerib võõrkeelte oskusega
 • kokku leppima millega mille suhtes, milles: Leppis ostjaga hinna suhtes, hinnas kokku
 • kokkulepe mille kohta: Kokkulepe infovahetuse kohta
  millega: Opositsiooni kokkulepe valitsusega
  mille vahel: Kokkulepe opositsiooni ja valitsuse vahel
  mida teha: Kokkulepe infot vahetada
  mille kokkulepe: Infovahetuse kokkulepe. Opositsiooni ja valitsuse (vaheline) kokkulepe
 • kompenseerima mis/mille/mida millele, millega: Kompenseeris rikutud riided kahjukannatajale uutega
 • kompetentne milles: Ma ei ole selles asjas kompetentne
  mida tegema: Komisjon on kompetentne otsustama
 • konkureerima millega, mille pärast: Konkureerib teistega auhinna pärast
  kuhu, millele: Dotsendikohale konkureeris kaks kandidaati
  mille konkurent kuhu, millele: Rein on Jaagu konkurent assistendi kohale
 • konkurents milles: Konkurents 100 m jooksus
  mille pärast: Konkurents kuldmedali pärast
 • mille konsultatsioon: Juristi konsultatsioon. Kinnisvaratehingute konsultatsioon
  konsultatsioon milles: Konsultatsioon kinnisvara asjus
 • konsulteerima 'nõu pidama' millega: Konsulteerib arstiga, kuidas dieeti pidada
  'nõu küsima' mida: Konsulteerib professorit neerukivide pärast
 • koonerdama millega: Koonerdab toiduga
  mida: Koonerdab sente
 • mille kooskõla: Värvide, helide kooskõla
  kooskõla mille vahel: Abikaasade vahel valitseb täielik kooskõla
  milles: Abikaasade maitsetes valitseb kooskõla
 • kooskõlla millega: Töö viidi plaaniga kooskõlla
 • kooskõlas millega: Kooskõlas rahvusvahelise mereõigusega
 • koostama mis/mille/mida: Kogumiku on koostanud Mart Tamm
  millest: Treener koostas mängijatest esindusmeeskonna
 • koostöö milles: Koostöö tollikontrolli tõhustamises
  millega: Koostöö Leedu teadlastega
  mille koostöö: Tollikontrolli tõhustamise koostöö. Eestlaste ja lätlaste koostöö
 • korrespondeerima 'kirjavahetuses olema' millega: Koidula on korrespondeerinud Kreutzwaldiga
 • korrutama mis/mille/mida millega: Korrutas murru täisarvuga
 • korvama mis/mille/mida millega, millele: Pime korvab nägemise puudumist terasema kuulmisega.Korvas kaotatud aja kiire tööga. Korvas naabrile kõik kahjud
 • kriitika mille kohta, mille pihta: Kriitika lavastuse kohta. Kriitika ministri pihta
  mille kriitika: Väärnähtuste kriitika
 • kuri mille pärast: Kuri vaasi lõhkumise pärast
  mille peale, mille vastu, millele, millega: Ära ole lapse peale, lapse vastu, lapsele, lapsega kuri
 • kuritarvitama mida: Kuritarvitab sõbra usaldust
 • kurss 'valuutakurss' mille suhtes, millesse: Eesti krooni kurss Saksa marga suhtes, Saksa margasse
 • kuuletuma millele, milles: Tütar kuuletus kõiges isa käsule
 • kõhklema milles: Kõhkleb oma otsustuses
 • kõrvutama mida millega: Kõrvutab eestlast soomlasega
 • käega lööma millele, mille peale: Lööb tööle, töö peale käega
 • käendama 'juuras: teise eest vastutama' mida: Käendab sugulast
 • käituma millena: Käitub daamina
  millega: Mari käitub Antsuga halvasti
 • külgnema millega: Köök külgneb vannitoaga
 • küsima mida millelt: Küsib müüjalt infot
  mille järele: Kas keegi on minu järele küsinud?
  'hoolima' millest: Kes minu tahtmisest küsib
 • küsitlema mida mille kohta: Arst küsitleb haiget. Uurija küsitles meest juhtunu üksikasjade kohta
 • laenama 'laenuks võtma' mis/mille/mida millelt, kust: Laenasin sõbralt reisikoti
  'laenuks andma' mis/mille/mida millele: Laena mulle raamatut
 • laenutama '(korduvalt, pidevalt) laenuks andma, välja laenama' mis/mille/mida millele: Raamatukogud laenutavad meile kirjandust
 • lahkarvamus millega, milles: Naisel tekkis mehega lahkarvamus laste kasvatamise asjus
 • lahustama mis/mille/mida milles: Lahustab suhkrut vees
 • lahustuma milles: Vees lahustuv ja vees lahustumatu aine
 • lahutama mis/mille/mida millest: Euroopat ja Aafrikat lahutab Vahemeri, Euroopat lahutab Aafrikast Vahemeri
 • lakkama mida tegemast: Haav lakkas veritsemast
 • lasuma millel: Kihid lasuvad üksteisel
 • leidma mis/mille/mida kust, millest: Leiab kirjandist mõne vea
 • lepe mille kohta: Lepe keskkonnakaitse kohta
  millega: Suuline lepe ehitajatega
 • mille vahel: Lepe tööandja ja töövõtja vahel
 • mille lepe: Ohtlike jäätmete hävitamise lepe. Tööandjate ja töövõtjate (vaheline) lepe
 • leping mille kohta: Leping hoonete remondi kohta
  millega: Leping naaberriikidega
  mille vahel: Kalastusleping eestlaste ja lätlaste vahel
 • mille leping: Hoonete remondi leping. Eestlaste ja lätlaste (vaheline) leping
 • liialdama millega: Liialdab õllega, vägisõnadega
  mida: Jahimehejutud liialdavad saagi suurust
 • liitma mis/mille/mida millega, millele: Liida viis ja kaks, kaks viiega, viiele kaks
  milleks: Liidab osad tervikuks
  millesse: On oma jutustusse liitnud rohkesti rahvakombestikku
  milles, kus: Liitis need kaks poolt oma kujutluses kokku
 • liituma milleks: Udupiisakesed liituvad tilkadeks
  millega, millesse: Leherootsuga liitunud abilehed. Liitus vanapoiste seltskonnaga, vanapoiste seltskonda
  milles: Tappseotises liituvad puitdetailid tihedalt ja täpselt
  'lisanema' millele: Palgale liitub preemia
 • lisama mis/mille/mida millele: Lisas supile soola. Kas sa tahad midagi oma jutule lisada?
 • lisanduma, lisanema millele: Kahele ootajale lisandus, lisanes kolmas
 • lojaalne millele: Lojaalne tööandjale, Eesti riigile
 • loobuma millest: Loobub tippspordist
 • lootma millele, mille peale milles: Loodan ses asjas sinule, sinu peale
  mida teha: Loodab hästi puhata
  millest mida: Loodab pojast oma töö jätkajat
 • lootus mida teha: Lootus paraneda
  mille lootus: Peatse paranemise lootus
 • loovutama mis/mille/mida millele: Loovutas oma istekoha vanurile
 • lugu pidama millest: Peab minust lugu. Peab lugu heast naljast
 • lugupidamine mille vastu: Lugupidamine vanemate inimeste vastu
 • mille lugupidamine: Võitis kaaslaste lugupidamise
 • läbirääkimine mille üle: Peavad läbirääkimisi krundi ostmise üle
  mille läbirääkimine: Peavad krundi ostmise läbirääkimisi
 • lähedane millele: Valguse kiirusele lähedane kiirus
  mille lähedane: Absoluutse nulli lähedane temperatuur
 • lähtuma milles, kus, millest, kust: Lähtub otsuse tegemisel ainult enda huvidest. Tapalt,Tartust lähtuvad raudteed
 • maias mille peale: Maias viina peale, kuulujuttude peale
  mida tegema: Maias tüdrukuid näppima
  mille maias: Noorte tüdrukute maias
 • maiustama mida: Maiustasime vana Prantsuse konjakit
  millega: Maiustasin koorejogurtiga
 • maksustama mis/mille/mida millega: Hagi maksustatakse riigilõivuga
 • manipuleerima mida millega: Poliitikud manipuleerivad rahvaga, manipuleerivad rahvahulki isamaaliste loosungitega
 • manustama mis/mille/mida millele kuhu: Ravim manustatakse haigele suu kaudu, lihasesse, naha alla, veresoonde. Haige manustab ravimit
 • meeldima millele: Mardile meeldivad pikad tüdrukud
 • meelduma millesse, kuhu: Neiu ja noormees meeldusid teineteisesse. Teadlane on meeldunud esiajalukku
 • meelestama mis/mille/mida mille vastu: On jõudnud noored enda vastu meelestada
  mida tegema: Ümbritsev vaikus meelestas mind unistama
 • meenuma millele: Mulle meenus lapsepõlvekodu
 • meenutama mida millele: Kas see pilt meenutab sulle midagi?
 • mugandama 'kohandama' mis/mille/mida millega, millele: Lavastaja mugandas saksa näidendi Eesti oludega, Eesti oludele
 • muganema millega, millele: Laensõnad on muganenud eesti keelega, eesti keelele
  kus, milles: Püüab uutes oludes muganeda
 • mure mille pärast: Mure laste tervise pärast
  mille mure: Korteri vahetamise mure
 • muretsema mille pärast: Muretseb oma tervise pärast
  mille eest: Pereema muretseb majapidamise eest
  mis/mille/mida millele, millega: Muretses endale tutvusega parema töökoha
 • muundama mis/mille/mida milleks: Elektrienergiat saab muundada mehaaniliseks energiaks
 • muutus milles: Muutused üürilepingus
  mille muutus: Üürilepingu muutused
 • mõju millele: Kiirguse mõju organismile. Maril on Jürile mõju
 • mõjuma millele: Kirjatöö mõjub silmadele
  millesse: Sampus mõjuvat jalgadesse
  millena: Lugu mõjub anekdoodina
 • mõju(s)tama mida millega: Kiiritusraviga mõjutatavad kasvajad
  mida tegema: Teda mõjutati nõustuma
  mida millel, millest: Ei lase end sõpradel, meelitustest mõjutada
 • mürgi(s)tama mis/mille/mida millega: Umbrohtu mürgitatakse herbitsiididega
  millest: Heitgaasidest mürgitatud õhk
 • mürgi(s)tuma mis/mille/mida millega: Taimestik on heitmetega mürgitunud
  millest: Alkoholist mürgitunud organism
 • naima 'naiseks võtma' mis/mille/mida: Nais klassiõe
 • naitma 'abiellu panema' mis/mille/mida millega: Neiu naideti rikka mehega
 • naituma 'abielluma' millega: Jüri naitus Mariga, Mari Jüriga
 • nakatama mis/mille/mida millesse, millega: Nakatas pinginaabri leetritesse. Nakatas kõiki oma hea tujuga
 • nakatuma millesse, millega: Nakatus leetritesse, gripiviirusega
  millest: Nakatusid lapse rõõmsast naerust
 • nake millega: Värvi nake aluspinnaga
 • nakkama millesse, millele: Haigus, hirm nakkas paljudesse, paljudele
 • nakkuma 'külge kinni jääma, kokku jääma' millega: Mört nakkub tellistega
 • neelduma millesse, kuhu: Vesi neeldub liivasse, liiva
  milles, kus: Kehas neelduv kiirgus
 • niisutama mis/mille/mida millega, milles: Piiritusega, piirituses niisutatud vatt
 • normima mis/mille/mida millega: Kodukorraga normitud tööaeg
 • nõjatuma mille vastu, vastu mida, mille najale, millele: Nõjatub uksepiida vastu, vastu uksepiita, uksepiida najale, uksepiidale
 • nõudlema '(millele) pretendeerima, (mida) taotlema' mida: Nõudleb pärandit, tiitlit
 • nõudlik mille vastu: Nõudlik õpilaste vastu
  mille suhtes: Toidu suhtes nõudlik
 • nõudlikkus mille vastu: Nõudlikkus enese ja teiste vastu
  mille suhtes: Nõudlikkus kvaliteedi suhtes
 • nõudlus mille järele: Nõudlus juristide järele
  mille nõudlus: Uute kaupade nõudlus
 • nõudmine mille järele: Nõudmine uudislelude järele
  mille vastu: Tal on minu vastu nõudmisi
  mille nõudmine: Tehiskiust toodete nõudmine on vähenenud
 • nõue millele: Panga nõuded käendajale
  mida teha: Nõue kanda vormirõivaid
  mille nõue: Vormirõivaste kandmise nõue
 • nõustama 'nõu andma' mida milles: Nõustab töötajaid õigusasjus
 • nõustuma 'nõusse jääma, nõus olema' millega, milles: Nõustus kõiges kaaslastega, kompromissidega
  mida tegema: Nõustus tulema
 • nõutama 'hankima, muretsema' mis/mille/mida millele: Nõutas endale loa. Nõutab teateid venna kohta
 • näide mille kohta: Näide väetise liigtarvituse kohta
  mille näide: Väetise liigtarvituse näide
 • nördima millest: Oli teiste käitumisest nördinud
  mille üle: Olen lugeja kirja üle nördinud
  mille pärast: Olen ebaõigluse pärast nördinud
 • olenema millest: Asi ei olene minust. Olenemata tähtaja pikendamisest, tähtaja pikendamisest olenemata
 • olenevalt millest: Olenevalt asjaoludest, asjaoludest olenevalt
 • omane millele: Kunstnikule omane stiil
 • omistama mis/mille/mida millele: Õpetaja omistas Juku pahateo Jütsile. Tulele on omistatud maagilist mõju
 • oponeerima mida: Oponeerib väitekirja
  millele: Stoikutele oponeerisid skeptikud
 • organiseeruma milleks, millesse: Kirjandushuvilised organiseerusid ühinguks, ühingusse
 • orienteerima 'suunama' millele: Üliõpilastele orienteeritud käsiraamat
  mille suunas: Kirik on orienteeritud ida-lääne suunas
 • orienteeruma 'asukohta kindlaks määrama' mille järgi: Matkajad orienteerusid päikese järgi
  'suunduma' millele: Tarbijale orienteeruv tootmine
  'ülevaadet omama' milles: Orienteerub poliitikas hästi
 • osalema milles, kus, millega: Osales autojuhtide kursusel. Osales eeskavas kahe numbriga
 • osatähtsus milles: Väliskapitali osatähtsus masinaehituses
 • osavõtlik mille suhtes: Teise murede suhtes osavõtlik
  mille vastu: Kaaslase vastu osavõtlik
 • osa võtma millest, millega: Võttis osa füüsikaolümpiaadist. Võtab üritusest osa kogu perega
 • osavõtmatu mille suhtes: Ümbritseva suhtes osavõtmatu
 • osavõtt millest: Nõupidamisest osavõtt
 • osutama mis/mille/mida millele: Osutas mulle teene
  millega millele, kuhu: Osutab sõrmega kaaslasele, käega metsa poole
 • osutuma milleks: Tulija osutus tuttavaks. Teade osutus väljamõeldiseks
 • otsus mille kohta: Otsus Euroopa Liiduga ühinemise kohta
  mida teha: Eesti otsus ühineda Euroopa Liiduga
  mille otsus: Euroopa Liiduga ühinemise otsus
 • pahameel mille üle: Tunneb juhtunu üle pahameelt
  mille pärast: Poiss tunneb tüdruku keeldumise pärast pahameelt
  mille vastu: Tüdruk tunneb poisi vastu pahameelt
 • pahandama mida: See jutt pahandas mind väga
  mille pärast: Pahandab iga väikese asja pärast
  mille üle: Mille üle sa pahandad?
  mille peale: Mis sa pahandad nii väikese lapse peale!
  millega: Ema pahandas lastega
 • pahane mille peale: Olen sinu peale pahane
  mille pärast: Sai hilinemise pärast pahaseks
  mille üle: Mille üle sa pahane oled?
 • paralleelne millega: Maanteega paralleelne raudtee
 • peegeldama mida: Järv peegeldab pilvi
 • peegelduma milles: Vees peegelduvad puud
  kus, kust: Näol, näos, näolt, näost peegeldub tüdimus
 • pettuma milles: Elus, lubadustes pettunud
 • piirduma millega: Piirdub põgusa märkusega
 • piirnema millega: Talu piirneb männikuga
 • piisama millele millest, mida: Ülemiste järve veevarudest Tallinnale enam ei piisa. Toitu peaks kõigile piisama
 • poseerima millele: Poseerib kunstnikule
  millega: Poseerib teiste ees oma uhke kasukaga
 • pretendeerima millele: Pretendeerib juhataja kohale
 • prevaleerima mille üle: Vale prevaleerib tõe üle
 • proportsionaalne millega: Eelmise aasta juurdekasvuga proportsionaalne toodangu juurdekasv
 • puudus millest: Puudus headest krohvijatest
  mille puudus: Heade krohvijate puudus
 • puudutama mida: See etteheide mind ei puuduta
 • puutuma millesse: See etteheide ei puutu minusse
  mida: Ära puutu võõrast koera!
 • põhinema millel: See väide põhineb oletustel
 • põhjendama mida millega: Põhjendab oma puudumist haigusega
 • põlvnema millest: Kas inimene ikka põlvneb ahvist?
 • pöörama tähelepanu millele: Ma ei pööra ta jutule tähelepanu
 • pürgima millele, milleks: Pürgis direktori ametikohale, näitlejaks
 • rajama mis/mille/mida kus/kuhu: Rajas Pärnus, Pärnusse kooli
  millele: Rajab oma tuleviku juhusele
 • rajanema millel: Sõprus rajaneb usaldusel
 • rakendama mis/mille/mida kuhu, kus, kust: Rakendas hobuse (saani) ette, (saani eest) lahti. Tootmises rakendatakse uusi masinaid
  mille suhtes: Laste suhtes ei tohi rakendada füüsilist vägivalda
 • range millega, mille vastu: Õpetaja oli lastega, laste vastu range
 • reageerima millele, mille peale: Mõõteriist reageerib pisimalegi muutusele, pisimagi muutuse peale. Kõnele reageeriti aplausiga
  'keemilisse ühendusse astuma' millega: Hapnik reageerib rauaga
 • resistentne mille suhtes: Ravimite suhtes resistentne
  mille resistentne: Tõvestavate bakterite resistentne
 • mille retsensioon: Uue romaani retsensioon
  retsensioon mille kohta: Retsensioon uue romaani kohta
 • riidlema millega mille pärast: Ema riidleb tütrega ringihulkumise pärast; vrd: Mees ja naine riidlevad
 • riietuma millesse: Riietus täna punasesse
 • riskeerima, riskima millega: Riskeerib, riskib eluga
  mida teha: Ei riskeeri, ei riski minna
 • ristama mis/mille/mida millega: Vehklejad ristasid mõõgad. Üht loomatõugu ristati teisega
 • risti millega: Üks joon on teisega risti
 • ristuma millega: Maantee ristub raudteega. Hobune võib eesliga ristuda
 • rööbiti, rööpselt millega: Rööbiti, rööpselt laua servaga
 • rööbitine, rööpne millega: Joonega A rööbitine, rööpne joon B
 • rüütama mis/mille/mida millesse: Rüütab pruudi mõrsjakleiti
 • samane millega: Kaks samast teksti, esimene tekst on teisega samane
 • samastama mis/mille/mida millega: Palamust samastatakse Paunverega
 • samastuma millega: Kujutluses samastusin lauljaga
 • sarnane millega (pika täiendi puhul): Näolt ja ka hääle poolest ühe poliitikuga peagu äravahetamiseni sarnane mees
  mille sarnane: Suure maja sarnane torn
 • sarnanema millega: Mari sarnaneb Jüriga
 • sarnastama mis/mille/mida millega: Kuueräbal sarnastab vanamehe hernehirmutisega
 • sarnasus millega: Õe sarnasus vennaga on väga suur
  mille sarnasus: Tüdruku ja venna sarnasus on väga suur
 • seisnema milles: Milles seisnevad sekretäri kohustused?
 • seisukoht milles: Ministri seisukoht rahvusküsimuses
  mille kohta: Juhatuse seisukoht uute investeeringute kohta
 • sekundeerima 'sekundandiks olema; (toetavalt) kaasa rääkima' millele: Kes sekundeerib duellil ta vastasele? Ettekande pidajale sekundeeris mitu sõnavõtjat
 • seletama mida millele: Seletas mulle tõekspidamisi
  mida: Taadi silm ei seletanud nii väikest kirja
 • seletus mille kohta, millele: Andis direktorile oma tegude kohta seletust
  mille seletus: Kliima jahenemise seletus
 • seltsima millega: Tüdruk seltsib omavanustega
 • semmima millega: Mari semmib Mardiga
 • {seoses millega} > mille tõttu: {Seoses näitleja haigestumisega..} Näitleja haigestumise tõttu jääb etendus ära
  > mille puhul: {Õnnitleme Teid seoses 50. sünnipäevaga} Õnnitleme Teid 50. sünnipäeva puhul
 • seostama mis/mille/mida millega: Rahvas seostab vabriku põlemise kindlustusrahaga
 • seostuma millega: Tartu seostub ülikooliga
 • siduma mis/mille/mida millega: Mari on sidunud oma saatuse Jüriga
 • sisendama mida millesse: Sisendab meisse usku ja lootust
  millele: Lastele sisendati, et isa on paha
 • sisenema kuhu, millesse: Siseneb majja, kontorisse
 • sisestama mis/mille/mida kuhu, millesse: Andmed sisestati arvutisse
 • sisustama mis/mille/mida millega: Sisustab korteri ajakohase mööbliga. Millega sa oma vaba aega sisustad?
 • sobima millele, millega: Lilla kübar sobib sulle, su kostüümiga
  milleks, mida tegema: Mari sobib õpetajaks, lapsi õpetama
  mida teha: Mul ei sobi keelduda
 • sobitama mis/mille/mida millega: Sobitab oma sammu lapse omaga
 • solidaarne millega: Kaevurid on streikijatega, streigiüleskutsega solidaarsed
 • solidaarsus millega: Õpetajate solidaarsus kultuuritöötajatega
  mille solidaarsus: Õpetajate ja kultuuritöötajate solidaarsus
 • spekuleerima 'hangeldama' millega: Spekuleerib toiduõliga
  'ära kasutama' millega: Spekuleerib oma haigusega
  'oma plaane rajama' millele: Spekuleerib ülemuse tunnetele
 • spetsialiseerima millele: Tehas spetsialiseeriti mööblitootmisele
 • spetsialiseeruma millele: Noor arst spetsialiseerub röntgenoloogiale
 • sugereerima mis/mille/mida millele, millesse: Sugereerib mulle, minusse halbu mõtteid
 • suhe millega: Meie suhted naabritega
  millesse: Lipu laiuse suhe pikkusesse
  mille suhe: Meie ja naabrite (vahelised) suhted. Lipu pikkuse ja laiuse suhe
 • suhtlema millega: Suhtleb endast vanematega
 • suhtuma millesse: Suhtub minusse suure poolehoiuga
 • suunama mis/mille/mida millele, kuhu: Ei suuda oma mõtteid tööasjadele suunata. Suunake kaubarong teisele teele
 • sõitma millega: Sõidab autoga, jalgrattaga
 • sõltuma millest: Kokkusaamine sõltub mitmest asjaolust
 • sööbima kuhu, millesse: Hape sööbib metalli, metallisse. Näkku sööbinud murekortsud
 • söövitama mida: Hape söövitab metalli
 • sümpaatia mille vastu: Tunneb noore kolleegi vastu sümpaatiat
 • sümpaatne millele: Mari on Antsule sümpaatne
 • sümpatiseerima millele: Mari sümpatiseerib Antsule 'Mari on Antsule sümpaatne'
  mida: Ants sümpatiseerib Marit 'Ants tunneb Mari vastu sümpaatiat'
 • süvenema millesse: Süveneb lehe lugemisse, Eesti ajalukku
 • süüdi milles: Tunnistab end varguses süüdi
 • süüdistama mida milles: Süüdistab venda valetamises
 • süüvima millesse: Süüvib valuutakursside uurimisse, muusikaajalukku
 • tagama mis/mille/mida millele, millega: Turvavööd tagavad sõitjate ohutuse. Kodanikele seadusega tagatud õigused
 • takerduma millesse, kuhu: Takerdub pisiasjadesse. Nöör takerdus rataste vahele
 • takistama mida mida tegemast: Takistab poega abiellumast
  millel mida teha: Takistab mul edasi liikuda
 • teadlik olema millest: Oleme sellest probleemist teadlikud
 • tegelema millega: Tegeleb tunnis kõrvaliste asjadega
 • tegev olema milles: Ants on tegev seltsi töös
 • tegutsema kus, millena: Tegutseb rahanduses. Tegutseb detektiivina
 • tendeerima millele: Lihtsusele tendeeriv stiil
 • tingitud millest: Ootamatusest tingitud ehmatus
 • toetuma millele: Toetub oma varasematele kogemustele
  millega kuhu: Toetub kätega lauale, vastu lauda
 • toetus millele: Toetus presidendile
  mille toetus: Rahva toetus (rahvas toetab). Valitsuse toetuseks korraldati miiting (valitsust toetatakse)
 • toime millesse: Ravimi toime maolimaskestasse
 • toimima millesse: Ravim toimib südamearterisse
  millena: Ravim toimib stimulaatorina
 • toitma mida millest, millega: Toidab last lutipudelist, rinnaga
 • toituma millest: Hüäänid toituvad raipeist
 • tolerantsus mille suhtes: Tolerantsus teiste arvamuste suhtes
  mille vastu: Tolerantsus vähemuste vastu
 • truu millele: Mari on oma armsamale truu
 • tuginema millele: Ehitis tugineb vundamendile. Tugineb vaatlusandmetele
 • tundlik mille suhtes, mille vastu: Tundlik antibiootikumide suhtes, antibiootikumide vastu
 • tundlikkus mille suhtes, mille vastu: Tundlikkus õietolmu suhtes, õietolmu vastu
 • tunnistama mis/mille/mida milleks: Poiss tunnistati vargaks
  mida: Tunnistab oma süüd
  mida millele: Tunnistab teistele oma eksimust
  mille vastu: Tunnistab kohtus minu vastu
 • tutvuma millega: Tutvub aktsiaseltsi tööga
 • tutvustama mida millele: Lugejatele tutvustati uut romaani
  millena: Tutvustab end ajakirjanikuna
 • tõendama mida millega: Tõendab andmete õigsust oma allkirjaga
 • tõrkuma mida tegemast: Tõrkus käsku täitmast
 • tänu millele: Tänu sulle võitsime mängu
  {Tänu sulle kaotasime mängu} > Sinu tõttu, sinu pärast kaotasime mängu
 • tänulik millele mille eest: Olen teile näpunäidete eest tänulik
 • töötlema mis/mille/mida milleks: Piim töödeldi juustuks
  millesse: Töötles jaki kehasse
  millega: Töötleb rauda vasaraga
 • tülpima millest: Olen ootamisest tülpinud
 • tüütama mida millega: Tüütab kõiki oma kahtlustega
 • uhke mille vastu: On alamate vastu uhke
  millele, mille üle: Ema on pojale, poja üle uhke
 • uhkeldama millega: Uhkeldab uue kasukaga
 • umbusaldama mida: Umbusaldab algajat autojuhti
 • umbusaldus mille vastu: Umbusaldus võõra vastu
 • umbusk mille vastu: Umbusk kõige harjumatu vastu
 • umbusklik mille vastu: Umbusklik meeste vastu
 • usaldama mis/mille/mida millele, kuhu: Usaldas lapse mulle, minu kätesse, minu hoida
  mida teha: Ei usaldanud venna minekut takistada
 • usaldus mille vastu: Usaldus kaaslase vastu
 • usk millesse: Usk paremasse tulevikku
 • uskuma mida, millesse: Usub mind, minusse
 • uudishimu mille vastu: Uudishimu uute meetodite vastu
 • vaatamata millele: Kõigele vaatamata tore päev
  {Vaatamata halvale ilmale} > hoolimata millest
  {Vaatamata lepingus fikseeritule} > olenemata millest
 • vaevuma mida tegema: Vaevus käsikirja läbi lugema
 • vajadus mille järele: Vajadus uue riistvara järele
  mille vajadus: Uue riistvara vajadus
 • vajaka millest: Headest advokaatidest jääb vajaka
  mida: Teadmisi on vajaka
 • varustatus millega: Raamatukogu varustatus teatmeteostega
 • vastandama mis/mille/mida millele: Vastandab üht mõistet teisele
 • vastanduma millele: Minu seisukoht vastandub sinu omale
 • vastavalt millele: Vastavalt eespool esitatud seisukohtadele
  {Vastavalt seadusele, määrusele} > mille järgi, mille kohaselt: Seaduse järgi, seaduse kohaselt, määruse järgi, määruse kohaselt
 • vastavus millele: Jutustuse vastavus tegelikkusele
 • vastavuses millega: Seadusega vastavuses olevad eeskirjad
 • vastuolu milles: Vastuolud tunnistajate väidetes
  mille vahel: Igavene vastuolu maa ja linna vahel
  millega: Hakkab silma vastuolu varem räägituga
  mille vastuolu: Tegude ja sõnade vastuolu
 • vastuolus millega: Teod on sõnadega vastuolus
 • vastupanu millele: Vastupanu suurele vaenuväele
 • vastupidav millele: Katsumustele vastupidav
 • vastupidi millele: Vastupidi levinud arusaamadele
 • vastupidine millele: Minu arvamusele vastupidine arvamus
 • vastutama mille eest, millega: Vastutab veksli tasumise eest oma varandusega
 • veenduma milles: Veendusin tema vaadete õigsuses
 • veenma mida milles: Veenis mind oma süütuses
 • vihjama millele: Vihjab oma artiklis võimalikule seosele
 • viide millele: Joonealune viide varasematele kirjutistele
  mille viide: Kasutatud kirjanduse viited
 • viitama millele: Viitab oma monograafias kolleegi artiklile
 • villand millest: Mul on sinu virisemisest villand
 • volitama mis/mille/mida: Oli asju ajama volitanud oma advokaadi
 • võidutsema mille üle: Headus võidutseb kurjuse üle
 • võimetu mida tegema: On võimetu otsustama
 • võlgnema, võlgu olema mis/mille/mida millele: Võlgneb tädile tuhat krooni. Olen sulle selgituse võlgu
 • võrdeline millega: Töötasu on võrdeline tööpanusega
 • võrdeliselt millega: Töötasu kasvab võrdeliselt tehtud tööga
 • võrdlema mida millega: Võrdleb end oma isaga
 • võrdne millega: Eelmise summaga võrdne summa
 • võrdsustama mis/mille/mida millega: Võrdsustab oma võimeid teiste omadega
 • võrduma millega, arvsõnadega ka -- mis: Siiajäämine võrdub enesetapuga. Neli pluss kaks võrdub viiega, viis
 • võrdväärne millega: Maatüki väärtusega võrdväärne kompensatsioon
 • võõrduma mida tegemast: Välismaal elades võõrdusin emakeelt rääkimast
 • võõrutama mis/mille/mida millest: Võõrutab last rinnast
 • vältima mida: Väldib kaaslase pilku
 • väsima millest, mida tegemast: Väsib vaidlemisest, vastu vaidlemast
 • õhkuma millest mida: Temast õhkub poolehoidu
 • õigus millele: Süüdistatava õigus kaitsele
  mille peale: Naisel on õigus mehe varanduse peale
  mida teha: Õigus lepingust lahti öelda
  mille õigus: Lepingust lahtiütlemise õigus
  mille koha pealt, mille suhtes: Mardi koha pealt, Mardi suhtes oli Maril õigus
 • õigustama mida millega: Õigustas oma eksimust olukorra keerukusega
 • ühendama mis/mille/mida millega, millesse, kuhu: Ühendage seade vooluvõrku, vooluvõrguga
 • ühitama mis/mille/mida millega: Püüan ühitada oma puhkuseplaanid sinu omadega
 • ühtima millega: Minu plaanid ühtivad sinu omadega
 • ühtlustama mis/mille/mida millega: Ühtlustasin oma koormust sinu omaga. Ühtlustasin sinu ja enda koormuse