Labor ja info

Sirje Mäearu
Labor käibib eesti kirjakeeles laboratooriumi lühikujuna ning teda võib julgesti pruukida viimase kõrval või asemel, näiteks polikliiniku labor, foneetika-, füüsika-, kriminalistika-, foto-, katse-, seerumi-, seemnekontrolli-, kontroll-, kesk-, teadus-, tootmis-, uurimislabor.

Täiendi positsioonis esineb labor näiteks niisugustes liitsõnades, nagu laborihoone, -laud, -seadmed, -analüüs, -töö, -töötaja, -juhataja. Insener-laborant peaks eesti liitsõnamoodustuse reeglite kohaselt olema laboriinsener, velsker-laborant laborivelsker ja arst-laborant laboriarst.

Teistest kirjakeeles aktsepteeritud lühikujudest tuntumaid on eeskätt informatsiooni teisend info (omasõnaga teave): liiklus-, lisa-, tehnika-, turuinfo ja infoagentuur, infoallikas, -edastus, -kanal, -kandja, -keskus, -leht 'teateleht', -leke, -nappus, -osakond, -otsisüsteem, -pank, -salvestus, -talitus, -tarbija, -tulv, -tund (mis sobib hästi asendama inglise hääldusmugandit briifing), -töötlus, -vahetus, -valdaja, -ühik.

Vastavat ala -- info otsimist ja levitamist -- märgivad tuletised informatsioonindus ja lühem infondus.

Transformaatori lühivariant on trafo, nt toite-, õli-, pinge-, voolu-, teimi-, auto-, pöörd-, südamik-, madalsagedus-, keevitustrafo ja trafomähis, -südamik, -õli.

Akumulaatori lühivorm on aku, nt plii-, happe-, leelis-, autoaku ja akulaadur.

Plastmassi lühikuju on plast ja mitte plastik: kiht-, kerg-, puit-, paber-, klaas-, vinüül-, termoreaktiiv-, vahtplast (mitte penoplast, mis on vene sõna пенопласт) ja plastkaas, -kate, -kelk, -mürsk, -nahk 'tehisnahk', -nõu, -taldrik, -toode, -ämber, -kirjaklamber, -betoon 'ehituses: tehisvaiklisandiga betoon' ning plastikeevitaja, -tootja, -toodang, -tööstus. Ingliselähtene plastik sobib kasutada üksnes plastsuusa tähenduses (nt rahvaplastikud ja võistlusplastikud), mitte aga plasti asemel.

Olgu nimetatud veel mõned lühikujulised vormid, nagu dia (< diapositiiv), repro (< reproduktsioon), mono (< monofoonia), stereo (< stereofoonia), kvadro (< kvadrofoonia), video 'videotehnika, videofilm, videokassett', homo (< homoseksuaal), hetero (< heteroseksuaal), retro (< retrospektiiv), rats 'ratsionaliseering, ratsionaliseerimisettepanek'.

Eesti Sõnumid 3.6.1995