Külastama

Maire Raadik

Tegusõna külastama tähendab 'külas käima, külla minema, võõrusel käima, väisama, visiteerima'.

Tegelik keeletarvitus lahkneb sellest soovitusest küll tugevasti. Levinud tava on kasutada verbi külastama lihtsalt käima, minema vastena. Näiteks selle asemel, et öelda «Eile käisid Taani ajakirjanikud Tartu ülikoolis ja homme lähevad nad Saaremaale», öeldakse «Eile külastasid Taani ajakirjanikud Tartu ülikooli ja homme külastatakse Saaremaad».

Peale tähenduste 'käima' ja 'minema' on verbile külastama omistatud verbide vaatama ja kuulama tähendust: «Külastasime kolmanda korruse fotoekspositsiooni» pro «Vaatasime kolmanda korruse fotoväljapanekut»; «Üliõpilastel on valida, missuguseid loenguid nad külastavad» pro «..kuulavad».

Külastama on kohane siis, kui tema asemel kõlbab öelda kas külas käima või külla minema: «Külastab tädi Annat» 'Käib tädi Annal külas, tädi Annat vaatamas, tädi Anna pool' või 'Läheb tädi Annale külla, tädi Annat vaatama, tädi Anna poole'. Igal muul juhul on mõni teine sõna sobivam. Seega: «Peaminister käis vaatamas uusi veepuhastusseadmeid», mitte «..külastas uusi veepuhastusseadmeid».

Sama põhimõte kehtib ka külastama tuletiste kohta.

Külastus on 'külaskäik, väisang, visiit', külastusabielu on 'visiitabielu'. Kinokülastus on pigem kinoskäik, teatri ühiskülastus on ühine teatriskäik. Haiglal on külastusaeg, s.o aeg haigete külastamiseks; muuseumil on lahtiolekuaeg, s.o aeg, kui muuseum on huvilistele (mitte tingimata külastajatele) lahti.

Külastaja tõttu on unustusse jäämas hulk line-tuletisi: kinokülastaja oleks kinoline 'kinoskäija', saunakülastaja saunaline, laadakülastaja laadaline, kohvikukülastaja kohvikuline 'kohvikuskäija, kohviku klient'.

Kauplusekülastaja on ostja, kes poes käib, on poeline. Hotellikülastajad on hotellis elunejad (elunema 'elanikuna asuma'), hotelliasukad. N-ö õige külastaja on 'külaline, võõruseline, väisaja'.

Etenduse külastatavus on etenduse vaadatavus, nagu raamatukogu külastatavus on raamatukogu kasutatavus. Sobivas kontekstis saab rääkida ka vaatajate ja lugejate hulgast.

Vanasti öeldi: koht, kus keiser jala käib. Nüüdsel ajal vist öeldakse: koht, mida keiser jala külastab. Jah, sest messide, polügoonide ja juuksurisalongide külastamise kõrval olen ajalehest lugenud ka WC külastusest.

Hommikuleht 4.6.1993