Mis on krui(i)s?

Tiina Leemets

See on toorlaen, mis eesti keelde kuidagi ei sobi, ehkki meie laeva- ja turismifirmad on aeg-ajalt pakkunud kruiise Stockholmi ja mujale, kultuurikruise (sihtkohas on korraldatud kultuuriprogramm) jms, isegi kruiisireise.

Inglise cruise tähendab muude asjade seas ristlevat merereisi või lõbusõitu. Vene круиз märgib sedasama. Vene-eesti sõnaraamatus (I köide, 1984) on antud esmase vastena huvireis (laeval). Kõige otstarbekam ongi valida mõni paljudest liitsõnadest: ringsõit, merereis, huvireis, lõbureis, lõbusõit, meresõit (kontekstist selgub harilikult, et sõidetakse laevaga). Võib ka täpsustada, kui tegu on nt kultuuri-, nõupidamis-, tantsu- või mõne muu erilise reisiga.

Samuti on võimalik kasutada sõna ristlus. Turismifirma korraldab ristluse näiteks Läänemerel ja turistid lähevad laevaga merele ristlema, neist saavad mõneks ajaks ristlejad, huviristlejad. Laeva, millega risteldakse, oleks otstarbekas nimetada ristluslaevaks, kuid kui keegi sedagi ristlejaks kutsub, ei ole ka midagi hullu. See, et ristleja on paljude jaoks tänini sõjalaeva tähendanud, ei pruugi häirida: sõja- ja reisilaevaristlust võime väljendada ühe ja sama sõnatüvega, nagu ka inglise keel seda teeb. Pöördsõna cruise tähendab eelkõige laevaga edasi-tagasi või ringi sõitmist, ükskõik, kas laevaliikluse kaitseks, vastase laevu otsides või lõbu pärast.

Sobiv tõlkevaste on ka matke, mille leiab juba 1976. aasta õigekeelsussõnaraamatust tähenduses 'turismiettevõtte poolt organiseeritud turismiretk'. Pikka aega ei tulnud see sõna tegelikus keelekasutuses käibele, viimasel ajal on teda aga turismifirmade reklaamtekstides ja Tallinna sadamas siltidel näha olnud. Uue «Eesti entsüklopeedia» artiklis «laev» on matkelaeva pilt.

Hommikuleht 21.5.1993