Konsultantprofessor

Sirje Mäearu

Venepärase paarissõna professor-konsultant asemel on õige konsultantprofessor nagu ka nt konsultantarst, mitte arst-konsultant. Inglise consulting engineer'i eesti vasteks sobib konsultantinsener, mitte insenerkonsultant.

Sidekriipsuga või ilma kirjutatud liitsõnad, kus põhisõna asub täiendsõnast eespool, jäljendavadki harilikult vene keelt. Eesti liitsõnas on täiendsõna ees, põhisõna taga: tehnik-geodeet > maamõõdutehnik, insener-geodeet > geodeesiainsener, insenergeoloog > geoloogiainsener või ehitusgeoloog, insenerkeemik > keemiainsener, insenerkonstruktor > konstrueerimisinsener, insenerlaborant > laboriinsener, arst-laborant > laboriarst, insenertehnoloog > tehnoloogiainsener, insenermehaanik > mehaanikainsener, insenerökonomist > majandusinsener, agronoom-melioraator > maaparandusagronoom, lukksepp-koostaja > koostelukksepp, kunstnik-jumestaja > jumestuskunstnik, revidentraamatupidaja > raamatupidamisrevident.

Eksitakse mujalgi kui kutse- ja ametinimetustes: film-muinasjutt, film-näidend, kalender-päevik, kalender-märkmik, kalender-teatmik, kraanavirnasti peaksid olema muinasjuttfilm, näidendfilm, päevikkalender, märkmikkalender, teatmikkalender, virnastuskraana, sest eesti keeles väljendab just põhisõna liitsõna põhitähendust (film, kalender, kraana) ning täiendsõna täpsustab seda (mis liiki film, kalender või kraana).1


1 Liitsõnamoodustuse algõpetus vt näiteks: M. E r e l t, S. V a r e, Eesti keele õpik XI klassile. Tallinn, 1992, lk 47--51.

Hommikuleht 2.4.1993