Millal kirjutada ilmakaari suure, millal väikese algustähega

Tiina Leemets

Enamasti kirjutame ilmakaarte nimetused ikka väikese algustähega. Küsimusi tekitab peamiselt sõna lääs, mida sageli tarbetultki suurtähega kirjutatakse. Kuju Lääs rõhutab piltlikkust, kui mõeldakse (arenenud) lääneriike, nende ühiskonda, läänemaailma, see on enam-vähem Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika ühine nimi. Ka väike algustäht ei ole siin alati vale. Võib rääkida nt Lääne, s.o õhtumaade ajaloost, Lääne ehk läänelikust elulaadist, Lääne mõtteviisist. Läänel on vahel isikustatud varjund: Lääs suhtub asjadesse nii või teisiti, Lääs abistab vaesemaid riike, Lääs nõuab lepingu täitmist vms.

Kui aga jutt käib pigem ilmakaarest, on igal juhul etem kasutada väiketähte: läänest pärit inimene ehk lääne inimene, läänes toodetud ja läänest toodav kaup, lääne autod, reisid itta ja läände, sõitis läände õppima (vrd sõitis lõunasse puhkama).

Paar näidet ajakirjandusest, kus algustähe valik on põhjendatud.

«Lääneriikides, mida varem nii innukalt kapitalistlikuks mädapaiseks kutsuti, nähti nüüd ainukest päästjat. Ja Lääs ei jätnud abi andmata. Kogu selle protsessi käigus leidsid Kremli juhid aga kuldvõtmekese, mis avas uksed Lääne toetusele ja abile ka siis, kui juba põlvilitõusnult oma jõudu näitama hakatakse.»

«.. kõik Eesti suured pangad töötavad praegu kasumiga. See ometigi ei muuda Lääne mõttemalli Eestist kui suure riskiga riigist, kuhu ükski lääne pank normaalses korras laenu ei anna.»

Traditsiooniliselt on kasutatud suurtähte kinnistunud hüüdnimes Metsik Lääs 'USA lääneosa koloniseerimisajal'. Sobib ehk meenutada sedagi, et Eestis on kasutusel nimetused Lääne maavalitsus, Lääne maakohus jne, kus Lääne tähendab 'Läänemaa, Lääne maakonna'.

Niisamuti algab väikese tähega ida: ida kombed, ida muinasjutud, idast toodud vürtsid, käis idas reisimas, õpib ida keeli. Nimedes on mõistagi suurtäht: Kaug-Ida, Lähis-Ida, ka Idamaad 'orient' (nt Idamaade ajalugu, aga idamaa vaibad, idamaade muusika). Suurtähte võib mõnikord pruukida ka piltlikus tähenduses Lääne analoogial: Ida, st Idamaade minevik ja tulevik, Ida ja Lääne suhted. Viimasel ajal tihti korratud tõest, et Eesti võiks olla vahendaja, sild ida ja lääne vahel, võib suured tähed siiski rahulikult välja jätta.

Mõnikord on küsimusi tekitanud ka sõna P(p)õhjamaad. Suurtäheline nimi Põhjamaad hõlmab Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi ja Fääri saared. Neid maid ühendav organisatsioon on Põhjamaade Nõukogu. Väikest algustähte kasutades aga võime ka oma maa paljude teiste põhjamaade (s.o põhjakaares asuvate maade) hulka arvata. Jõuluvanagi tuleb põhjamaalt.

Hommikuleht 17.12.1993