Kas fax või faks?

Tiina Leemets

Kahtlemata faks. Samas tähenduses on tarvitatud ka pikemat sõna telefaks. Faks võib tähendada faksiimileside- ehk telekopeeraparaati (kabinetis on faks või faksiaparaat), saadetist (saatis faksi, sai faksi, faks tuli, faks ei ole loetav) ja sidepidamisviisi, faksiimilesidet ehk fototelegraafi (saatis kirja faksiga või faksi teel). Faksi saatmiseks peab teadma adressaadi faksinumbrit. Aparaat kirjutab/prindib faksi faksipaberile. Faksi saatmist ehk telekopeerimist väljendab verb faksima (faksis artikli toimetusse või toimetusele).

Teateid saab edastada ka teleksiga, mis on rahvusvaheline abonenttelegraafside süsteem. Abonendil on teleksinumber.

Väga paljud Eesti firmad kirjutavad oma (muidu eestikeelse) aadressi lõppu järgmised andmed: tel(efon), (tele)fax, telex. See näeb paraku välja umbes niisama hea kui taxo või pyxid. Iksiga variante ei saa pidada lühenditeks (kokku on hoitud kõigest üks täheruum), need on võõrkeelsed (ingliskeelsed) sõnad. On küll kasutatud ka võõrlühendit tlx. Kipume kõiges põhjanaabritelt eeskuju võtma, praegusel juhul võiks seda tõesti teha: soome keeles on need sõnad faksi ja teleksi. Niisiis kirjutagem eesti keeles alati ainult ks-iga faks ja teleks. Iseasi, kui plangil on peale eestikeelsete ka võõrkeelseid andmeid -- siis olgu eesti keel ja võõrkeel selgelt eraldi.

Hommikuleht 21.5.1993