Mis vahe on sõnadel eri ja erinev?

Maire Raadik

Sõnal eri on kaks tähendust: 'erinev, erisugune' ja 'eraldi olev'. Sõna erinev tähendus on 'erisugune, isesugune'.

Nii võime öelda: Tiidul on jalas eri värvi või erinevat värvi sokid (kumbki sokk on ise värvi); Novell ilmub eri raamatuna (antakse omaette, eraldi raamatuna välja); Juku on teistest erinev (Juku erineb teistest, Juku on teistsugune kui teised).

Paneme tähele, et eraldi, omaette olemist näitab sõna eri, mitte erinev. Seega: Peterson, Jaakson ja Juhanson töötavad eri tubades (see tähendab: igaüks ise toas, mitte erinevates tubades -- küllap need toad ka üksteisest erinevad, aga see on juba teine jutt); Konverentsile sõidavad kokku eri maade teadlased (st mitme maa, mitte erinevate maade teadlased); Eri väljaanded käsitlesid sündmust erinevalt (iga väljaanne, mitte erinevad väljaanded, käsitles sündmust omamoodi).

Nagu toodud näidetestki näha, saab eri ja erineva asemele panna iga ja ise. Igal oinal oma mihklipäev, mitte eri oinastel erinevad mihklipäevad, täpselt samuti võtab mõni arst vastu iga päev ise ajal (vrd eri päevadel erinevatel aegadel) ja iga ajaleht kirjutab asjast isemoodi (vrd eri ajalehed kirjutavad asjast erinevalt).

Mõnikord sobib erineva asemele mitu (või mitmesugune): Härra Paju on pidanud mitut ametit või mitmeid ameteid (mitte erinevaid ameteid); Preili Sinijärv on käinud mitmes koolis (mitte erinevates koolides).

Kui lauses mõni muu sõna juba isegi selgelt erinevusele või eraldi olekule viitab, on erinev ja eri ülearused: sadakond taimeliiki, mitte sadakond eri(nevat) taimeliiki, riiet on kolmes värvitoonis, mitte kolmes eri(nevas) värvitoonis, müügil on kümmet sorti kohvi ja neljas hinnas viina, mitte kümmet eri(nevat) sorti kohvi ja nelja eri(neva) hinnaga viina.

Selles, et erinev on eri ja erisuguse peagu välja tõrjunud, on muu hulgas nähtud tema vene vaste разный mõju. Kuigi erinev ei ole ainus vene разный vaste, suur vene-eesti sõnaraamat pakub talle lisa: erisugune, eri ja mitmesugune, igasugune, kõiksugune.

Niisiis: erinev on see, mis millestki erineb, lahkneb; eri näitab peale erinemise eraldi, omaette olekut; erisugune on erineva sünonüüm nagu näiteks isesugunegi.

Hommikuleht 24.9.1993