Alaline ja alatine

Sirje Mäearu

Sõnadel alaline ja alatine on üks ja sama vastandsõna -- ajutine. See sõna on tuletatud määrsõnast ajuti, mis tähendab 'vahetevahel, mõnikord, aeg-ajalt', nt jäi ajuti mõttesse, ajuti paistis päike.

Loomulikud ja õiged on ajutine elanik, ajutine töötaja, ajutine peavari, ajutine töövõimetus. Ajuti esinemisele viitavad ka ajutine jõgi, ajutine järv, ajutine voolusäng.

Tuletis ajutiselt tähendab 'mõnda aega, mittepüsivalt, mõneks ajaks', nt elab ajutiselt ema juures, on ajutiselt ema juurde sisse kirjutatud.

Sõnade alaline ja alatine tähendus on siiski pisut erinev. Koostamisel oleva keelekorraldussõnaraamatu käsikirja järgi märgib alaline 'pidevalt kestvat, püsivat'. Sobib öelda alaline elukoht, alaline elanik, elab alalises ootuses, on alalises rahahädas, on alaliselt sisse registreeritud.

Sõnaga alaline moodustatud liitsõnu on alalislaser, alalispinge, alalisvool, alalisväli.

Sõnaühendeis nagu alaline näitus, alaline lugeja, alaline klient, alaline valve saab sõna alaline asendada esikomponendiga püsi-: püsinäitus, püsilugeja, püsiklient, püsivalve.

Alatine tähendab 'alati või tihti esinev, korduv, sage', nt alatine külaline. Vahel kasutatakse sõna alatine ka seal, kus võiks olla alaline, nt alatise komisjoni asemele soovitame alalist komisjoni.

Eesti Sõnumid 8.4.1995