Action ehk äks

Tiiu Erelt

Muude inglise sõnade hulgas on eesti keeles juba üsna levinud ka sõna action -- levinud nii kaua ja laialt, et tuleb mõtelda eesti vaste peale. Paljude teiste anglismide suhtes on siiski lootust, et tegemist on vahuga, mille uued moe- või tehnikatuuled varsti keelest taas ära puhuvad. Action [hääldus äkš(e)n] on aga meil vilkunud juba mitu aastat.

Sellel inglise sõnal on mitu tähendust: 1) tegutsemine, toimimine, liikumine; 2) tegevus, tegu, toiming; 3) lahing, võitlus; 4) kohtuasi. In action tähendab, et miski (nt masin) töötab, toimib, on töökorras; out of action on vastupidi -- ei tööta, ei toimi, on rikkis, rivist väljas. Nagu näha, nende tähenduste jaoks eesti sõnu jätkub.

Mille tarvis siis ei jätku ja kuidas meil action'it on seni kasutatud?

«Üliõpilaste elu on Tartus vägagi kirev.. Praktiliselt iga päev toimub mingi pidu või muu action. On diskosid, stiili- ja salongiõhtuid.» Pühapäevaleht 27.2.93 -- Võiks olla üritus.

«Filmis [«Tallinn pimeduses»] on nii actionit, melodramaatilist kui koomilist elementi, kohati kaldutakse eneseirooniassegi.» Rahva Hääl 27.8.94

«Ainus.., mis Lääne heaolulapsest vaatajale korda läheb, on tragöödiad. Et teda millestki huvituma panna, peab selles olema nii verd, actionit, armastust kui pisaraid.» Eesti Ekspressi TV-nädal 14.10.94

Kahes viimases näites paistab action märkivat tormilist tegevust, ägedat liikumist. Et neis näidetes on juttu filmist, siis vaatame ka liitsõna action-film (esineb ka kokku ja lahku kirjutatult): ««Speed» on kindlasti selle aasta actionfilm number üks. Sobivamat pealkirja kui «Kiirus» oleks olnud raske leida, sest ligi kahe tunni jooksul ei anta vaatajale mingit võimalust hinge tõmmata.» Eesti Ekspressi TV-nädal 14.10.94

I. Karro on artiklis «Filmimaailm pöörleb» seletanud seda liiki filmi lähemalt: «Süžee on katkendlik, tegevus ülikiire ja täis ootamatusi. Põnevus on küll olemas, aga seda hoitakse ülal ühe pöörase juhtumiga teise järel, episoodi kestus 2-3 minutit. Näiteks: kangelane põgeneb -- teda aetakse taga -- keegi naine päästab ta -- naise korteris -- seks -- naine mõrvatakse -- kangelane põgeneb katusele -- ta leiab sealt laiba jne. Eriti loogiline seos puudub, kellegi jaoks ei jätku kaastunnet, mõtelda pole vaja ega saagi, sest põhiliselt otsustab kõik juhus.» Postimees 19.11.91

Koos action-filmiga käibivad veel liitsõnad action-komöödia, action-kangelane = action-sangar, action-staar, action-stseen, action-sümbol jt. Näiteks: «Kuna jooksmine ja rabelemine olid talle [Perry Masonile] arstide poolt keelatud, jäid action-stseenid nüüd tema noorest playboyst abilise Paul Drake'i hooleks.» Esmaspäev 11.10.93

«Peaosaga filmis «Terminaator» .. sai temast [Arnold Schwarzeneggerist] aga action-sümbol.» Liivimaa Kroonika 2.3.95

Action on eestikeelses tekstis kasutamiseks siiski tülikas sõna. Esiteks on ta eestlasel raske hääldada ning teiseks nõuab ta kui tsitaatsõna kursiivitamist, käänamisel ülakoma ja liitsõnamoodustuses sidekriipsu. Olen ülalpool näidetes täpselt järginud praegust kirjut kirjapilti, aga õiged kirjakujud oleksid osastav kääne action'it (oma käändelõpp on harilikus kirjas) ja liitsõnus pool sõna kursiivis, pool ilma, nt action-stseen. Lisandub aga veel üks komplikatsioon: mõnes liitsõnas on hädasti tarvis omastavalist liitumist, nagu action'i-kangelane.

Pole siis ime, et action'i kasutajad on mõtelnud ka muude lahendusvõimaluste peale. I. Karro on eelmainitud kirjutises action-filmi asenduseks maininud sõna aktsioonifilm. See tähendaks siis etümoloogiliselt sama tüve, kuid meile vastuvõetavamal prantsuse ja saksa keele kaudu tulnud kujul. Ajalehe Eesti Ekspress telekavas ja raadio filmitutvustuses on Jaan Ruusil aga huvitavam lahendus: action on märul ja action-film märulifilm. See on kindlasti hea mõte, ilmekad on ka muud liitsõnad, nagu märulikangelane = märulisangar, märulistseen.

On aga veel üks vastendamisvõimalus, mis vääriks kaalumist. Nimelt näitab «Väikese murdesõnastiku» II köide (1989), et Viru-Nigula kihelkonnast on registreeritud murdesõna äkseldama ja see tähendab 'askeldama'. Siit tuleks võimalus vastendada action sõnaga äksel, omastavas äksli (vrd askel, om askli). Kui see liiga luuleline tundub või raskepärane käänata, siis on võimalus võtta ainult sõnajuur äks, omastavas äksi. Murdesõnastiku järgi tähendab äks ligi 30 kihelkonnas väikest kirvest ja seegi ei tohiks sõna uut rakendust takistada, pigem võib see soodustada. Häälikuliselt on sõnas tarvilikku hoogu, teravust ja järskust. Seda annaks hästi rakendada liitsõnus äksifilm (võib ka äksfilm), äksistseen, äksikangelane jm. Ning mis sõna juurutamisel ja juurdumisel võib-olla kõige olulisem: meie anglomaanid saaksid rahumeeli uskuda, et on mugandanud inglise sõna.

Tüve äks on agressiivse, jõulise tegevuse mõttes rakendanud andragoogika (täiskasvanupedagoogika) terminoloogia töörühm ja trükkinud selle ära «Inglise-eesti-inglise andragoogika sõnaraamatus» (Tallinn, AS Külim, 1995). Samas on ka terminid äksipäev, -rühm, -uuring, -õpe.