Keelenõuannete kogu


Harjumaal Kuusalu vallas Piibelehe külas (2006-06-15)


Üks sagedasemaid kirjavahemärgiküsimusi, mida keelenõuandjaile esitatakse, on üksteist hõlmavate kohamääruste komastamine. Koma kasutus oleneb siin kohasõnade käändest, mitte järjekorrast.

Kui hõlmavad kohamäärused on KOHAKÄÄNDES (sisseütlev, seesütlev, seestütlev, alaleütlev, alalütlev ja alaltütlev), ei käi nende vahele koma, nt Elan Harjumaal Kuusalu vallas Piibelehe külas ~ Elan Piibelehe külas Kuusalu vallas Harjumaal. Müüa maja Västriku tänaval ~ tänavas Lillekülas. Palume plakat üles panna puhvetisse jäätisekülmiku juurde. Ta on pärit Saksamaalt Tüüringist Sömmerda linnast.

Kui kohanimed (kohasõnad) on NIMETAVAS käändes, siis eraldatakse need komaga, nt Harjumaa, Kuusalu vald, Piibelehe küla ~ Piibelehe küla, Kuusalu vald, Harjumaa; Tallinn, Narva mnt 7, III korrus; Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

Korduvate komaküsimuste kohta on ilmunud Argo Mundi ja Maire Raadiku artikkel „Komaga ja komata“ kogumikus „Keelenõuanne soovitab 4“.