Keelenõuvakk

VORMIÕPETUS
eesti nimede käänamineNime Tallinn sisseütlevas käändes on rööpvormid Tallinna (III vältes) ja Tallinnasse, teine vorm on kasutuselt harvem.

Perekonnanime Kiviorg omastava käände vorm on Kivioru.

Kuidas on perekonnanimi Kasak omastavas käändes? – Kasaku.

Kust ma leian perekonnanimede käänamise üldpõhimõtted? – Vt isikunimeandmebaasi sissejuhatus (http://keeleabi.eki.ee/isikunimed/index.php?p=1).

Perekonnanime Allik omastava käände vorm on Alliku. Ülakoma ei ole vaja.

Perekonnanime Naaber omastava käände vorm on Naabri.

Kuidas on nimede Jüri ja Mari osastav kääne? – Võib kirjutada nii Jüri kui ka Jürit, nii Mari kui ka Marit.
Vt ka Tiiu Erelti artikkel „Jüri(t) ja Türi(t)“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid/jyrit.html).

Perekonnanime Teemant omastava käände vorm on Teemandi.

Perekonnanime Mägi omastava käände vorm on Mäe.

Perekonnanime Kõre osastav on Kõret.

Perekonnanime Liivamägi omastava käände vorm on Liivamäe.

Õiged sõnakujud on väljapoole (kuhu?), väljaspool (kus?) ja väljastpoolt (kust?).
Õige on väljastpoolt Aegviidut.

Perekonnanime Tammeorg omastava käände vorm on Tammeoru.

Perekonnanime Põld omastava käände vorm on Põllu.

Perekonnanime Nurk omastava käände vorm on Nurga (mitte Nurk'i).

Perekonnanime Toomingas käänatakse nagu nimisõna toomingas. Omastav on Toominga.

Kuidas käänata perekonnanime Luik? – Luik : Luige : Luike.

Nime Tallinn osastav kääne on Tallinna (hääldatakse III vältes), mitte Tallinnat.

Perekonnanime Murakas omastav on Muraka.

Perekonnanime Kaljurand omastava käände vorm on Kaljuranna.

Perekonnanime Läte omastav kääne on Lätte, osastav Lätet, alaltütlev Lättelt.
Õige on kirjutada Aleksander Lätte looming.

Perekonnanime Kuus omastava käände vorm on Kuusi.

Kas võib kirjutada „Kalev“ šokolaad? – Jutumärke pole vaja kasutada ja nime peab käänama. Sobib Kalevi šokolaad.

Perekonnanime Õun omastava käände vorm on Õuna.

Perekonnanime Siimpoeg omastava käände vorm on Siimpoja.

Perekonnanime Karp omastava käände vorm on Karbi.

Perekonnanime Tilk omastava käände vorm on Tilga.

Perekonnanime Maasikas omastava käände kuju on Maasika.

Perekonnanime Lind omastava käände vorm on Linnu.

Perekonnanime Lelumees omastava käände vorm on Lelumehe.

Millal peaks eesti perekonnanime käänamisel kasutama ülakoma? – Eesti perekonnanimesid käänatakse nagu vastavaid nimisõnu. Ametlikes dokumentides on soovitatav tekst sõnastada nii, et nimi jääks nimetavasse käändesse, siis ei teki probleeme nime algkuju näitamisega. Kui see pole võimalik, siis kasutatakse ülakoma sel juhul, kui perekonnanime algkuju ühtib nimisõna omastavaga: Metsa : Metsa'le, Mäe : Mäe'le, Järve : Järve'le, aga Mets : Metsale, Mägi : Mäele, Järv : Järvele.

Perekonannime Rebane omastav on Rebase ja osastav Rebast.

Perekonnanime Eek omastav on Eegi, osastav Eeki.

Perekonnanime Terasmees omastava käände vorm on Terasmehe.
Perekonnanime Uusväli omastava käände vorm on Uusvälja.

Perekonnanime Virkus omastav kääne on Virkuse.

Perekonnanime Lepik alaleütleva käände vorm on Lepikule.

Perekonnanime Sild omastava käände vorm on Silla.

Perekonnanime Vesilind omastava käände vorm on Vesilinnu.

Perekonnanime Koit omastava käände vorm on Koidu.

Perekonnanime Kukk alaleütleva käände vorm on Kukele.

Perekonnanime Valk omastava käände vorm on Valgu.

Perekonnanime Piip omastava käände vorm on Piibu.

Perekonnanime Pärtelpoeg alaleütleva käände vorm on Pärtelpojale, mitte Pärtelpoegile.

Perekonnanime Sibul omastava käände vorm on Sibula.

Perekonnanime Kuusk omastava käände vorm on Kuuse, mitte Kuuski ega Kuusk'i.

Perekonnanime Raud omastava käände vorm on Raua.

Perekonnanime Kiisler omastava käände vorm on Kiisleri.

Perekonnanime Liik alaleütleva käände vorm on Liigile.

Kohanime Viljandi sisseütlev on Viljandisse ~ Viljandi.
Kohanime Tartu sisseütlev on Tartusse ~ Tartu.

Kui nime algvorm on Rebane, siis selle alaleütleva käände vorm on Rebasele (mitte Rebane'sele).

Kuidas on Haapsalu sisseütlevas käändes? – Haapsalusse ehk Haapsallu.

Kuidas kirjutada linnanimi Võru sisseütlevas käändes? – Võib kirjutada nii läks Võrru kui ka läks Võrusse.

Sõidetakse Rakverre ehk Rakveresse, mitte Rakvere.

Perekonnanime Tuisk omastava käände vorm on Tuisu.

Perekonnanime Lepp alaleütleva käände vorm on Lepale (mitte Lepp'ile).

Perekonnanime Varblane omastava käände vorm on Varblase.

Õige on väljaspool Tallinna (mitte Tallinnat).

Perekonnanime Juurikas omastava käände vorm on Juurika (mitte Juurikase).

Perekonnanime Võrk omastava käände vorm on Võrgu.

Perekonnanime Saks omastava käände vorm on Saksa.

Perekonnanime Sikk omastava käände vorm on Siku.

Perekonnanime Kirss omastav on Kirsi.

Kuidas on Narva-Jõesuu sisseütlevas käändes? – Õiged vormid on Narva-Jõesuusse ja Narva-Jõesuhu.

Perekonnanime Tuvike omastava käände vorm on Tuvikese.

Perekonnanime Süld omastav on Sülla.

Kas nime Roosileht alaleütlev kääne on Roosilehtile või Roosilehtele? – Õige on Roosilehele.

Perekonnanime Kelk omastava käände vorm on Kelgu (mitte Kelk'i).

Perekonnanime Kiisk omastava käände vorm on Kiisa.

Kuidas on nime Tõnu osastav kääne? – Võib kirjutada nii Tõnu kui ka Tõnut.

Eesnime Mall omastava käände vorm on Malle, mitte Malli.

Kuidas on nime Lillemägi alaleütleva käände vorm? – Õige on Lillemäele.

Perekonnanime Rand omastava käände vorm on Ranna.

Inimese perekonnanimi on Sarv. Kas omastavas käändes on Sarve'e? – Ei ole, õige on Sarve.

Kuidas käänata perekonnanime Jõgi? – Sobib sõna jõgi eeskuju ehk Jõgi : Jõe : Jõge.

Kuidas käänata nime Kivirähk? – Soovitame käänata sõna rähk 'teravate servadega kivikillud' eeskujul: omastavas Kiviräha, osastavas Kivirähka.

Kuidas on linnanimi Valga sisseütlevas käändes? – Valgasse ja Valka.

Perekonnanime Viisileht omastava käände vorm on Viisilehe.

Nime Lilleorg omastava käände vorm on Lilleoru.

Perekonnanime Aas alaleütleva käände vorm on Aasale (mitte Aas'ile).

Kuidas käänata perekonnanime Mikk? – Mikk : Miku : Mikku.

Kuidas käänata perekonnanime Kiik? – Kiik : Kiige : Kiike.

Perekonnanime Põder omastava käände vorm on Põdra.

Kuidas käänata perekonnanime Mitt? – Mitt : Miti : Mitti.

Perekonnanime Kalamees omastava käände vorm on Kalamehe.

Perekonnanime Kuningas omastava käände vorm on Kuninga.

Perekonnanime Pihlakas omastava käände vorm on Pihlaka.

Perekonnanime Kõiv alaleütleva käände vorm on Kõivule.

Perekonnanimed on Kivilo, Põldma, Valdma ja Viilma. Kas on õige kirjutada „Kohtasin Kivilod, Põldmad, Valdmad ja Viilmad“ (ainsuse osastavas käändes)? – Ei, osastavas käändes on Kivilot, Põldmat, Valdmat ja Viilmat.

Kohanime Rannu sisseütlev on Rannusse ehk Randu.
Kohanime Nõo sisseütlev on Nõosse ehk Nõkku.

Perekonnanime Leib omastav kääne on Leiva.

Perekonnanime Kuld omastav kääne on Kulla ja osastav kääne Kulda.

Perekonnanime Siig omastava käände vorm on Siia.

Perekonnanime Riit alaleütleva käände vorm on Riidale.

Kuidas on perekonnanimi Kuusik osastavas käändes? – Kuusikut.

Perekonnanime Kärp omastava käände vorm on Kärbi (ülakoma ei ole).

Perekonnanime Raudmees omastava käände vorm on Raudmehe.

Perekonnanime Pääsuke alaleütleva käände vorm on Pääsukesele.

Perekonnanime Saagpakk omastava käände vorm on Saagpaku (mitte Saagpakk'i).

Perekonnanime Abiline omastava käände vorm on Abilise ja osastava käände vorm Abilist.

Perekonnanime Pukk omastava käände vorm on Puki.

Kuidas on nimed Ege, Eve, Ene, Age, Hele ja Ele osastavas käändes? Kas nt „Ootasin Ege“ või „Ootasin Eget“? – Nende nimede osastava käände lõpus on t. Õige on ootasin Eget.

Mul on sõbrad Sten ja Tom. Kas kirjutada „Nägin Steni ja Tomi“ või „Nägin Stenni ja Tommi“? – Nägin Steni ja Tomi.

Perekonnanime Viik omastava käände vorm on Viigi ja osastava käände vorm Viiki.

Perekonnanime Palm omastava käände vorm on Palmi. See ei ole ülakomaga.

Perekonnanime Unt omastava käände vorm on Undi.

Kuidas on perekonnanime Paet omastava käände vorm? – Paeti

Perekonnanime Tamp omastava käände vorm on Tambi.

Perekonnanime Vaik omastava käände vorm on Vaigu.

Perekonnanime Luht omastava käände vorm on Luha.

Perekonnanime Kunimägi omastava käände vorm on Kunimäe.

Perekonnanime Lauk omastava käände vorm on Laugu.

Perekonnanime Kiholane omastav kääne on Kiholase ja osastav Kiholast.

Perekonnanime Kurg omastav on Kure, alaleütlev Kurele ja kaasaütlev Kurega.

Perekonnanime Kübar kaasaütlev kääne on Kübaraga (mitte Kübar'aga).

Perekonnanime Viitamees omastav on Viitamehe ja osastav Viitameest.

Perekonnanime Virk omastav on Virga, osastav Virka ja alaleütlev Virgale (mitte Virkile).

Kuidas käänata nimesid Väike Emajõgi (veekogu) ja Suur Munamägi? – Mõlemat nimeosa tuleb käänata, nt osastav on Väikest Emajõge ja Suurt Munamäge (vrd sidekriipsuga Väike-Maarja, mille osastav on Väike-Maarjat).

Eesti perekonnanime Park omastav kääne on Pargi.

Perekonnanime Tammemägi omastav on Tammemäe.

Perekonnanime Kupp omastav on Kupu ja osastav Kuppu.

Perekonnanime Randmer osastav on Randmerit.

Leiburil on toode Saib. Kuidas seda nime käänata? – Tootja käänab omastavas Saibi (II vältes), osastavas Saibi (III vältes).

Eesti perekonnanime Hunt omastav on Hundi.

Perekonnanime Sõber omastava käände vorm on Sõbra.

Perekonnanime Mäeorg omastav on Mäeoru.

Perekonnanime Tigane omastav on Tigase ja kaasaütlev Tigasega.

Perekonnanime Viiralt omastav on Viiralti ja osastav Viiraltit.

Perekonnanime Sõnajalg omastav on Sõnajala (mitte Sõnajalga).

Nimed Suur Tütarsaar ja Väike Tütarsaar on sidekriipsuta. Käänatakse mõlemat sõna, nt Suurele Tütarsaarele.

Õige on tulin Suurelt Munamäelt (käänduvad mõlemad sõnad), aga viige Suur-Pakrile (käändub ainult Pakri).

Õige on andsin Kaval-Antsule (käändub ainult Ants), aga andsin Suurele Tõllule (käänduvad mõlemad sõnad).

Perekonnanime Kõverjalg omastav on Kõverjala ja alaleütlev Kõverjalale.

Kuidas käänata perekonnanime Ratas omastavas käändes? – Reeglipärane on Ratta (nagu sõna ratas omastav kääne), aga mööndav ka Ratase.

Kuidas käänata perekonnanime Koppel? – Seda võib käänata nagu kirjakeelset sõna koppel, seega omastavas Kopli, osastavas Koplit, alaleütlevas Koplile. Soovi korral võib käänata ka nii, et e jääb alles: omastavas Koppeli, osastavas Koppelit, alaleütlevas Koppelile.

Perekonnanime Roots omastav võib olla kas Rootsu (reeglipärane) või Rootsi.

Eesti kohanimi Tõrva on nimetavas käändes II vältes. Sisseütlevas on Tõrva (III vältes) ehk Tõrvasse.

Sobiv kuju on Tallinn-Väikese jaam (või Tallinn-Väikse jaam), mitte „Tallinn-Väike jaam“.

Nime Eesti sisseütlev kääne on Eestisse, nt sõidavad Eestisse, mitte „sõidavad Eesti“.
Sama moodi on nimega Hiina: sõidavad Hiinasse, mitte „sõidavad Hiina“.

Perekonnanime Kink omastav on olenevalt nimekandja soovist kas Kingi või Kingu.

Perekonnanime Ojaperv omastav on Ojaperve (mitte Ojaperv'i).

Perekonnanime Värk omastav on Värgi ja alaleütlev Värgile.

Nimede Reuters ja Times käänamisel pole ülakoma vaja, nt omastav on Reutersi, Timesi.

Perekonnanime Kuldkepp omastav on Kuldkepi.

Perekonnanime Tiik omastav on Tiigi.

Perekonnanime Luts omastav on Lutsu.

Perekonnanime Kütt omastav on Küti ja osastav Kütti.

Perekonnanime Mesilane alaleütlev on Mesilasele.

Perekonnanime Talumees kaasaütlev on Talumehega (omastav on Talumehe).

Kuidas on perekonnanime Mölder omastav? – Reeglipärane on Möldri, ent võimalik on ka Mölderi.

Perekonnanime Kalm omastav on Kalmu.

Kas „Jõime Vana Tallinnat“ või „Jõime Vana Tallinna“? – Kirjakeeles on teine: osastav on Vana Tallinna.

Kui inimese nimi on Lotta, siis jääb tt püsima ka nime käänamisel: Lottale, Lottalt (mitte Lotale, Lotalt).

Perekonnanime Kivisild omastav on Kivisilla.

Õige on Tartu Uue Teatri etendus (mitte „Tartu Uus Teatri etendus“).

Nime Ott omastav on Oti (mitte Otti).

Eesnime Epp omastav on Epu ja osastav Eppu.

Perekonnanime Ait omastav on Aida ja alaleütlev Aidale.

Perekonnanime Pärn omastav on Pärna (mitte Pärni).

Perekonnanime Kasenurm omastav on Kasenurme.

Kui nimetav kääne on Pärna, siis osastav on Pärnat.

Inimese perekonnanimi on Kaljuläte. Kuidas on omastav? – See on Kaljulätte, nt Kaljulätte foto.

Kuidas käänata nime Taavi Rõivas omastavas käändes? – Reeglipärane on Taavi Rõiva (nagu sõna rõivas omastav kääne), aga mööndav ka Taavi Rõivase.

Perekonnanime Sutt omastav on Suti (mitte Sutti).

Kuidas on kohanime Vana-Võidu sisseütlev? – See on Vana-Võidusse ~ Vana-Võitu.

Perekonnanime Habakuk omastav on Habakuke ja osastav Habakukke.

Nime Leiger omastav on Leigri (mitte Leigeri). Vt Peeter Pälli kirjutis „Leiger pole president“ 19. nov 2016. a Postimehes (http://portaal.eki.ee/keelekogud/1860.html).