Keelenõuvakk

Siit võite leida vastuseid küsimustele, mida on meile esitanud teised keelehuvilised. Keelenõuandjad on kõik küsimused registreerinud elektroonilisse andmebaasi. Sellest tööandmebaasist on välja valitud korduvad ja olulised küsimused ning neid avalikkuse jaoks toimetatud.

Päringu võite esitada nii üksiksõnade kaupa (otsitakse päringuaknasse sisestatud jada) kui ka valdkonniti. Andmebaasis on küsimusi liigitatud sisu põhjal õigekirjutus-, vormi-, lausestus- jm küsimusteks. Liigitus on kohati küllaltki üksikasjalik ja etteantud valdkondadesse on tegelikke küsimusi sageli keeruline rühmitada.

Palume arvestada, et tegemist on algselt tööandmebaasiga, mistõttu mõni kirje võib sisaldada ebaolulist lisateavet ega pruugi olla lõpuni arusaadav. Kui Teil on siinsete nõuannete kohta küsimusi, siis soovitame kindlasti meile helistada 631 3731 või saata üleval oleva lingi kaudu meile e-kiri.

Päring valdkonniti.


Otsitav tekst:

Koeratõud on buldog, bullterjer, dobermann, dogi, kolli (mitte „collie“), borderkolli, mastif, setter jt. Vt ka ÕS (http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=koerat%C3%B5ug&F=T) ja nõuanne aadressil http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=399.

Koeratõud terjer ja spanjel on j-iga (mitte „terrier“, „spaniel“).

Koeratõug on pitbullterjer (vrd bullterjer).

Tõunimetus on Jack Russelli terjer.

Kas kirjutada Tori hobune või tori hobune, Saksa lambakoer või saksa lambakoer, Šoti terjer või šoti terjer, Herefordi veis või herefordi veis, Euroopa piison või euroopa piison? – Zooloogias ja loomakasvatuses on tavaks kirjutada loomanimetustes ja loomatõunimetustes kohanimeline täiend väikese algustähega. Üldkeeles ei ole viga kasutada suurt algustähte. (Tiiu Erelt, Eesti ortograafia. Viies, täiendatud tr. Tallinn, 2016, lk 26–27.)
Aga miks on ainuõige Prževalski hobune? – Isikunimed (Prževalski) on loomatõugude nimetustes alati suure tähega.

Loomakasvatuses on tava kirjutada tõunimetuste kohanimeline täiend väikese algustähega ja mugandatud kujul, nt jorkširi siga, hämpširi lammas, šetlandi poni, uelsi poni, jorkširi terjer. Üldkeeles võib kirjutada suure algustähega ja mugandamata kujul: Yorkshire'i siga, Hampshire'i lammas, Shetlandi poni, Walesi poni, Yorkshire'i terjer.