Keelenõuvakk

Siit võite leida vastuseid küsimustele, mida on meile esitanud teised keelehuvilised. Keelenõuandjad on kõik küsimused registreerinud elektroonilisse andmebaasi. Sellest tööandmebaasist on välja valitud korduvad ja olulised küsimused ning neid avalikkuse jaoks toimetatud.

Päringu võite esitada nii üksiksõnade kaupa (otsitakse päringuaknasse sisestatud jada) kui ka valdkonniti. Andmebaasis on küsimusi liigitatud sisu põhjal õigekirjutus-, vormi-, lausestus- jm küsimusteks. Liigitus on kohati küllaltki üksikasjalik ja etteantud valdkondadesse on tegelikke küsimusi sageli keeruline rühmitada.

Palume arvestada, et tegemist on algselt tööandmebaasiga, mistõttu mõni kirje võib sisaldada ebaolulist lisateavet ega pruugi olla lõpuni arusaadav. Kui Teil on siinsete nõuannete kohta küsimusi, siis soovitame kindlasti meile helistada 631 3731 või saata üleval oleva lingi kaudu meile e-kiri.

Päring valdkonniti.


Otsitav tekst:

Lahku kirjutatud osakonna juhataja märgib konkreetse osakonna juhatajat, kokku kirjutatud osakonnajuhataja on liigimõisteline ametinimetus.

Sõna mõis mitmuse omastava vormid on mõisate ja mõisade.

Kas õige on „struktuurifond“ või „struktuurfond“? – 2002. aasta sõnavõistluse tulemusel on olemas sõna tõukefond.

Mõisad pidi võõrandatama.
Vorm pidi on lauses õige (mitte „pidid“).

Kuidas tõlkida soome kriisihallinta? – See võiks olla kriisiohjamine (sõna pärineb 2002. a Emakeele Seltsi jt korraldatud võistluselt).

Ühendi „valitsusväline organisatsioon“ asemel soovitame tarvitada sõna vabaühendus (2002. aasta sõnavõistluse võidusõna).

Sõnad „sotsvõistlus“, „admin“ jts eesti kirjakeelde ei sobi.

Sõna kohus 'õigusmõistmisorgan' on ainsuse osastavas kohut.

Kuidas tõlkida soome selkokieli? – Eesti vaste on arekeel 'lihtsustatud, kergloetav ja -mõistetav keel (nt arengupuudega inimeste tarvis)'.

Mis vahe on sõnadel käsitsema, käsitlema, käsitama, käitama? – Käsitsema tähendab käte abil kasutama, nt masinat, tööriista. Käsitlema: 1. vaimselt tegelema (millega); arutama (mida); 2. töötlema, keemiliselt mõjutama. Käsitama: 1. aru saama, mõistma; 2. tarvitama, rakendama. Käitama tähendab 'tegevuses pidama, käigus hoidma, kasutama, ekspluateerima, nt seadet, masinat, tehast'.

Kas Nobeli auhind või Nobeli preemia? – Nobeli auhind, nii on teisteski keeltes: rootsi nobelpris, saksa Nobelpreis, ingl Nobel prize, soome Nobelin palkinto. Eesti keeles on tava nimetada võistluse võitjale makstavat raha auhinnaks vanem kui selle preemiaks kutsumine.

MM-võistlused on sidekriipsuga.

Karatevõistleja on karateka.
Sõna karate osastava käände vorm on karatet.

Olümpiavõistleja kohta võib kasutada nii sõna olümpialane kui ka olümplane.

Jaapani päritolu numbrimõistatus on sudoku. Ainsuse osastav on sudokut, mitmuse omastav sudokute ja mitmuse osastav sudokuid.

Sõna iseenesestmõistetav kirjutage kokku.

Võõrsõnade leksikoni järgi tähendab homo sapiens 'tark inimene, mõistusega inimene'. Inimese kui liigi teaduslik nimetus on Homo sapiens.

Õige on kirjutada üle mõistuse (lahku).

Sõna maailmameistrivõistlused on kokku ja väikese algustähega.

Õige on baltisaksa mõisnik (esimene sõna väikese algustähega).

Kirjutage Eesti meistrivõistlused ja Eesti meister.

Sõna võistlus mitmuse osastava käände vormid on võistlusi ja võistluseid.

Õige on kirjutada Euroopa meistrivõistlused.

Kuidas kirjutada „sheavõi“? – See on shea-või. (NB! Tähele panna kursiivi ja sidekriipsu kasutamist!) Omasõna on võiseemnikuõli.

Kirjutage Eesti meistrivõistlused.

Kuidas tõlkida inglise underemployment? – Mitmekeelse demograafiasõnastiku järgi on see alarakendatus. (Osa aktiivsest rahvastikust võib olla majanduslike olude tõttu või mõnel muul põhjusel sunnitud töötama vähem, kui nad tahaksid. Nende puhul kasutatakse alarakendatuse ehk osalise töötamise mõistet.)

Kirjutada mõiste „vabadus“ (jutumärkidega), ent vabaduse mõiste (jutumärkideta).
Vt ka kogumik „Keelenõuanne soovitab 4“ (lk 177; võrgus aadressil http://keeleabi.eki.ee/pdf/164.pdf).

Kirjutage võistlus „Nooruslik kevad“ (pealkirjamall).

Kas „vaarika keedis“ on lahku? – Ei, õige on vaarikakeedis: ainsuse omastavas täiendosa näitab põhisõnaga väljendatud mõiste liiki.

Kuidas eestindada sõna coopetition? Väljend konkurentidevaheline koostöö on pikavõitu. – Pakume konkurendikoostöö või võistluskoostöö.

Mis on fitness ning kuidas seda hääldada ja kirjutada? – See on 'vormisolek; sportlik ja tervislik eluviis; kitsamas mõttes: võistlusspordiala, milles on tähtsal kohal nii keha proportsioonid kui ka ilu ja liikuvus'. Soovitame seda sõna hääldada kirjapildi järgi [fitness] ja kirjutada püstkirjas, nt fitnessiklubi, fitnessitrenn, fitnessitreener, fitnessiüritus.

Kas „lõpp finaal“ on kokku või lahku? – Piisab sõnast finaal, mis tähendab 'lõppvoor, lõppvõistlus'.

Sõna sparring tähendab 'treeningvõistlus poksis'.

Mida tähendab kontsept? – Selle tähendused on 1) üldmõiste; 2) kavand, mustand.

Õige on toimusid (öeldis mitmuses, mitte ainsuses) meistrivõistlused.

Kirjutage maailma karikas, maailma karika võistlused (nagu Davise karika võistlused) või maailmakarikavõistlused (nagu maailmameistrivõistlused).

Kas kirjutada „konkursant“ või „konkurssant“? – Soovitame kasutada selle asemel võistlusel ~ konkursil osaleja või võistlusest ~ konkursist osavõtja.

Mida tähendab yin-yang? – See on hiinlaste loodusfilosoofia põhimõisteid, mis tähendab kahe vastandjõu ühtsust. Eestikeelses tekstis tuleb seda kasutada tsitaatsõnana. Sõna hääldatakse [jin-jang].

Meie võistkond võitis kohtumise 79 : 76.
Kui koolonit kasutatakse suhtemärgina, on nii selle ees kui ka järel tühik.

Kas „arhitektuurne ideevõistlus“ on õigesti kirjutatud? – See on arhitektuuriideede võistlus.

Kirjutage lahku: üheselt mõistetav.

Kuidas tõlkida public-private partnership (PPP)? – See on avaliku ja erasektori koostöö. Presidendi sõnavõistluse žürii valis pakutud sõnade hulgast võimaluse AE-koostöö, vabamas keelepruugis averus.

Väljendi avalik-õiguslik asemel soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna avaõiguslik.
Ühendi avalik õigus asemel võib kasutada lühemat sõna avaõigus.

Kuidas tõlkida inglise sustainable? – Presidendi sõnavõistluse žürii soovitas sõna kestlik. Sobivas kontekstis kõlbavad ka sõnad jätkusuutlik, säästev ja elujõuline. Sõna kestlik esineb juba F. J. Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatus tähenduses '(edasi)kestev, vastupidav'.

Inglise sõna mainstreaming tõlkeks võib olla peavoolustamine (presidendi sõnavõistluse žürii soovitus).

Võõrsõna infrastuktuur kõrvale soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna taristu.
Selle looja on tõlkija Andres Valdre.

Inglise termini othering vasteks soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna teisestamine.

Sõna humanitaarabi kõrval võib kasutada toimeabi (presidendi sõnavõistluse žürii soovitus).

Rahvusvahelises kontekstis esineva inglise termini actor või player (st rahvusvaheliste suhete süsteemis tegutseja, nt riik, rahvusvaheline organisatsioon või mõjukas huvirühm) tõlkeks valis presidendi sõnavõistluse žürii toimija.

„Kolmanda sektori“ asemel soovitas presidendi sõnavõistluse žürii sõna vabasektor (vabamas keelepruugis vabakond). Töörühm valis välja liitsõna, mis on moodustatud 2002. aasta sõnavõistlusel heakskiidetud vabaühenduse (valitsusest sõltumatu organisatsiooni) eeskujul. Sõnast vabakond saab teha tuletise vabakondlased 'kolmanda sektori esindajad'.

Inglise animateur '(ürituse) korraldaja, elavdaja' võiks eesti keeles olla tegevusjuht (mitte „animeerija“ või „animaator“). Ta tegutseb inimeste lõbustajana ning mitmesuguste spordivõistluste jm korraldajana.

Kuidas kirjutada VORMEL 1 MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED? – Õige on väikeste algustähtedega: vormel 1 maailmameistrivõistlused.

Mis või kes on moderaator? – See on tehnikas ’aeglusti’, muusikas ’pilli heli reguleerija’. Keelekorraldajad ei soovita seda kasutada sõna väitlusjuht asemel. 2014. a sõnavõistlusel pakuti „moderaatori“ asemele ka sõna kõnejuht.

Kirjutage võistleb lumelauasõidus (vrd jalgrattasõidus), mitte „võistleb lumelauas“.

Sõna mõistlik ülivõrre on mõistlikem ehk kõige mõistlikum.