Emakeeleõpetajate teabepäevad 2. ja 3. oktoobril

27.8.2018
Eesti Keele Instituut korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel emakeeleõpetajatele kaks piirkondlikku teabepäeva:

2. oktoobril Tallinnas Roosikrantsi 6 ja
3. oktoobril Tartus Rüütli 9
Algus kell 11.

Maire Raadik tutvustab „Eesti õigekeelsussõnaraamatut ÕS 2018“ ja uusi keelereegleid.
Argo Mund räägib muuttüübistiku esitamise uuendustest ÕS 2018-s ja vormimoodustuse rasketest kohtadest.

Registreerimine on lõppenud, kohad on täis.