Keelenõuannete kogu


Kuidas käändub taimenimetus pune? (2010-01-07)


Viimastel aastakümnetel on Itaalia köök eestlaste hulgas üha rohkem sõpru võitnud. Pitsade ja makaronitoitude valmistamisel on asendamatu maitsetaim Origanum vulgare. Inglise keele eeskujul kasutatakse selle eesti vastena sageli nimetusi oregano või oregaano, ometigi on sel taimel ka eestikeelne nimetus juba ammusest ajast olemas. See on pune.

Eesti kirjakeeles on sõna pune käänatud ase-tüübi järgi. Oluline on omastava vorm puneme (nagu aseme), sest selle põhjal moodustatakse kõik ainsuse vormid alates sisseütlevast: punemesse, punemes, punemest, punemele, punemel, punemelt jne.

Kui mõne keerukama käänamisega sõna kasutus sageneb, kipub käänamine lihtsustuma. Keelekorraldajad on seda meelt, et senise ase-eeskujulise käänamise kõrval möönda rööpset, kõne-tüübi järgi käänamist. Vastu ei ole ka botaanikud: Eesti looduseuurijate seltsi juures tegutsev botaanika terminoloogia komisjon arutas 19. novembri 2009. a koosolekul muu hulgas ka taimenimetuse pune käänamist ja leidis, et kõrvuti senise käänamisviisiga võib kirjakeeles õigeks pidada käänamist ka kõne-tüüpsõna eeskujul.

Seega on keeletarvitaja valida, kuidas seda taimenimetust käänata: puista üle kuivatatud punemega = punega; puneme = pune looduslik levila; punemetee = punetee.

Olgu öeldud, et homonüümi pune ’punutava nööri keere; keeratud nöör’ käänatakse endiselt üksnes ase-tüübi järgi.

Sirje Mäearu